Vaxholms fästning i början av 1900-talet

I ett annat galleri visas bilder av > Myttingelinjen (Batteri 1-7) som var en del av Vaxholms fästning i början av 1900-talet. Fästningens uppgift var att försvara farlederna in till Stockholm och för detta fanns totalt över 20 batteriställningar varav de flesta finns kvar. På 1920-talet lades det mesta ned för att försvarslinjen flyttades längre ut i skärgården. Vissa av anläggningarna användes dock fram till kalla krigets slut för olika ändamål.

De visade batterierna ligger på Rindö om inte annat anges. Bilderna är i batteriernas nummerordning. Siffran länkar till första bilden från respektive batteri. > 8. Batteriet är Byviksfortet, ett bergfort nära Oxdjupet. > 9. > 10. och > 11. Batterierna ligger relativt nära varandra mitt på ön. > 12. Batteriet är ytterligare ett bergfort nedanför > Rindö Redutt som är en tidigare försvarsanläggning. > 17. Batteriet ligger vid Pålsundet på Bogesundslandet. > 18. Batteriet ligger på Lillskär, bilden är dock från ett litet inslag mittemot på Kullön. Dessa försvarade sundet däremellan. > 19. Batteriet är Vaxholms Kastell. Vid > 20. batteriet finns denna strålkastarställning. > 21. och > 22. Batteriet ligger också mitt på Rindö och är likartade, > 23. batteriet är Oskar-Fredriksborg som vakar över Oxdjupet. Sista > bilderna är från en liten samtida minstation vid Oxdjupet.
Fotograferat 2007-2009.© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/090404_153_a.htmlslides/090404_123_a.htmlslides/090404_124_a.htmlslides/090404_125_a.htmlslides/090404_154_a.html
slides/090404_156_a.htmlslides/090404_158_a.htmlslides/090404_160_a.htmlslides/090404_161_a.htmlslides/090404_162_a.html
slides/090404_164_a.htmlslides/090404_165_a.htmlslides/090404_166_a.htmlslides/090404_167_a.htmlslides/090404_168_a.html
slides/090404_169_a.htmlslides/090404_172_a.htmlslides/090404_175_a.htmlslides/090404_178_a.htmlslides/090404_191_a.html
slides/090404_174_a.htmlslides/090404_180_a.htmlslides/090404_181_a.htmlslides/090404_182_a.htmlslides/090404_189_a.html
slides/090404_192_a.htmlslides/090404_128_a.htmlslides/090404_193_a.htmlslides/090404_197_a.htmlslides/090404_198_a.html
slides/090404_199_a.htmlslides/090404_201_a.htmlslides/090404_202_a.htmlslides/080330_062_a.htmlslides/080330_063_a.html
slides/080330_066_a.htmlslides/080330_070_a.htmlslides/080330_072_a.htmlslides/080330_077_a.htmlslides/080330_078_a.html
slides/080330_080_a.htmlslides/080330_082_a.htmlslides/080405_037_a.htmlslides/080405_033_a.htmlslides/080405_030_a.html
slides/080405_026_a.htmlslides/080405_031_a.htmlslides/080405_032_a.htmlslides/080405_035_a.htmlslides/080405_012_a.html
slides/080405_015_a.htmlslides/080405_013_a.htmlslides/080405_018_a.htmlslides/080405_021_a.htmlslides/080405_023_a.html
slides/080405_025_a.htmlslides/080405_045_a.htmlslides/080405_047_a.htmlslides/080405_052_a.htmlslides/080405_053_a.html
slides/080405_056_a.htmlslides/080405_063_a.htmlslides/070315_002_a.htmlslides/070315_015_a.htmlslides/090404_018_a.html
slides/090404_009_a.htmlslides/090404_017_a.htmlslides/090404_021_a.htmlslides/090404_028_a.htmlslides/090404_025_a.html
slides/090404_026_a.htmlslides/090404_049_a.htmlslides/090404_029_a.htmlslides/090404_030_a.htmlslides/090404_034_a.html
slides/090404_039_a.htmlslides/090404_059_a.htmlslides/090404_060_a.htmlslides/090404_061_a.htmlslides/090404_063_a.html
slides/090404_064_a.htmlslides/090404_066_a.htmlslides/090404_067_a.htmlslides/090404_068_a.htmlslides/090404_040_a.html
slides/090404_041_a.htmlslides/090404_022_a.htmlslides/090404_052_a.htmlslides/090404_098_a.htmlslides/090404_099_a.html
slides/090404_100_a.htmlslides/090404_266_a.htmlslides/090404_267_a.htmlslides/080405_011_a.htmlslides/080405_010_a.html
slides/080405_005_a.htmlslides/080405_002_a.htmlslides/080405_004_a.htmlslides/090404_004_a.htmlslides/090404_006_a.html
slides/090404_073_a.htmlslides/090404_077_a.htmlslides/090404_081_a.htmlslides/090404_083_a.htmlslides/090404_084_a.html
slides/090404_085_a.htmlslides/090404_088_a.htmlslides/090404_089_a.htmlslides/090404_090_a.htmlslides/090404_093_a.html
slides/090404_094_a.htmlslides/090404_097_a.htmlslides/090404_112_a.htmlslides/090404_109_a.htmlslides/090404_111_a.html
slides/090404_118_a.htmlslides/090404_131_a.htmlslides/090404_134_a.htmlslides/090404_136_a.htmlslides/090404_140_a.html
slides/090404_141_a.htmlslides/090404_143_a.htmlslides/090404_145_a.htmlslides/090404_239_a.htmlslides/090404_236_a.html
slides/090404_253_a.htmlslides/090404_244_a.htmlslides/090404_248_a.htmlslides/090404_249_a.htmlslides/090404_250_a.html