Puno and Cusco

Från Isla del Sol åkte vi vidare med buss till Puno, orten är känd för vassöarna som bebos av Urosbefolkningen. Öarna är byggda av sjöns vass och flyter på vattnet. I takt med att halmen ruttnar byggs de på med ny halm ovanifrån. Genom att de bodde på öar var de skyddade från angripare från land.
Från Puno åkte vi vidare till Cusco med ett antal stopp på vägen, bland annat i Raqchi med ruinerna från Temple of Wiracocha. I Cusco stannade vi några dagar före och efter vandringen. Staden var Inkarikets huvudstad och många av dagens byggnader är byggda på grundmurar från äldre Inca-bebyggelse.

We continued to Puno from Isla del Sol, the place is famous for the floating islands inhabited by the Uru people. The islands are made of the lake's reeds and floating on the water. The purpose was to protect them from invaders from land.
From Puno we went to Cusco with a couple of stops along the way, including in Raqchi with the ruins of the Temple of Wiracocha. In Cusco we stayed for a few days before and after the hike in the Andes. The city was the capital of the Inca Empire and many of today's buildings are built on the foundation walls of the old Inca buildings.

> Åter till Sydamerika-resan - back to the South America-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.


slides/141111_003_a.htmlslides/141111_004_a.htmlslides/141111_005_a.htmlslides/141111_007_a.htmlslides/141111_009_a.html
slides/141111_011_a.htmlslides/141111_014_a.htmlslides/141111_015_a.htmlslides/141111_017_a.htmlslides/141111_020_a.html
slides/141111_021_a.htmlslides/141111_024_a.htmlslides/141111_025_a.htmlslides/141111_029_a.htmlslides/141111_030_a.html
slides/141111_032_a.htmlslides/141111_034_a.htmlslides/141111_035_a.htmlslides/141111_036_a.htmlslides/141111_037_a.html
slides/141111_039_a.htmlslides/141111_040_a.htmlslides/141111_043_a.htmlslides/141111_045_a.htmlslides/141111_049_a.html
slides/141111_051_a.htmlslides/141111_053_a.htmlslides/141111_055_a.htmlslides/141111_057_a.htmlslides/141111_059_a.html
slides/141111_062_a.htmlslides/141111_063_a.htmlslides/141111_065_a.htmlslides/141111_066_a.htmlslides/141111_067_a.html
slides/141111_068_a.htmlslides/141111_070_a.htmlslides/141111_071_a.htmlslides/141111_073_a.htmlslides/141111_077_a.html
slides/141111_080_a.htmlslides/141111_082_a.htmlslides/141111_083_a.htmlslides/141111_084_a.htmlslides/141111_085_a.html
slides/141111_086_a.htmlslides/141111_087_a.htmlslides/141111_088_a.htmlslides/141111_089_a.htmlslides/141111_091_a.html
slides/141111_095_a.htmlslides/141111_097_a.htmlslides/141111_098_a.htmlslides/141111_099_a.htmlslides/141111_100_a.html
slides/141111_101_a.htmlslides/141111_103_a.htmlslides/141111_106_a.htmlslides/141112_005_a.htmlslides/141112_006_a.html
slides/141112_007_a.htmlslides/141112_008_a.htmlslides/141112_011_a.htmlslides/141112_012_a.htmlslides/141112_013_a.html
slides/141112_014_a.htmlslides/141112_016_a.htmlslides/141112_018_a.htmlslides/141112_020_a.htmlslides/141112_022_a.html
slides/141112_024_a.htmlslides/141112_026_a.htmlslides/141112_028_a.htmlslides/141112_029_a.htmlslides/141112_030_a.html
slides/141112_031_a.htmlslides/141112_032_a.htmlslides/141112_033_a.htmlslides/141112_034_a.htmlslides/141112_035_a.html
slides/141112_036_a.htmlslides/141112_037_a.htmlslides/141112_038_a.htmlslides/141113_002_a.htmlslides/141113_005_a.html
slides/141113_006_a.htmlslides/141113_007_a.htmlslides/141113_008_a.htmlslides/141113_009_a.htmlslides/141113_017_a.html
slides/141113_019_a.htmlslides/141113_021_a.htmlslides/141113_023_a.htmlslides/141113_024_a.htmlslides/141113_025_a.html
slides/141113_027_a.htmlslides/141113_030_a.htmlslides/141113_032_a.htmlslides/141113_033_a.htmlslides/141113_035_a.html
slides/141113_036_a.htmlslides/141113_038_a.htmlslides/141113_039_a.htmlslides/141113_040_a.htmlslides/141113_043_a.html
slides/141113_044_a.htmlslides/141113_045_a.htmlslides/141113_047_a.htmlslides/141113_052_a.htmlslides/141113_054_a.html
slides/141113_058_a.htmlslides/141113_060_a.htmlslides/141113_061_a.htmlslides/141113_062_a.htmlslides/141113_064_a.html
slides/141113_065_a.htmlslides/141113_066_a.htmlslides/141113_067_a.htmlslides/141113_068_a.htmlslides/141113_069_a.html
slides/141113_070_a.htmlslides/141113_073_a.htmlslides/141113_074_a.htmlslides/141113_075_a.htmlslides/141113_080_a.html
slides/141113_082_a.htmlslides/141114_002_a.htmlslides/141114_003_a.htmlslides/141114_005_a.htmlslides/141114_006_a.html