Machu Picchu & Huayna Picchu

Machu Picchu antas ha byggts kring 1450 och övergavs i samband med spanjorernas erövring, de fann dock aldrig Machu Picchu. All kunskap om platsen baserar sig på arkeologiska fynd, varför det är oklart vilken funktion den egentligen hade. De flesta arkeologer tror att det byggdes som ett residens för Inkahärskaren Pachacuti vilket också skulle förklara varför den övergavs efter Inkarikets fall. Även dess ursprungliga namn är okänt.
Huayna Picchu (Unga berget) ligger 360 m ovanför Machu Picchu (Gamla berget) och nås via smala stigar och trappor.

Machu Picchu is assumed to have been built around 1450 and was abandoned during the Spanish conquest, but the Spanish never found Machu Picchu. All knowledge of the location based on archaeological finds, so it is unclear what purpose it actually had. Most archaeologists believe that it was built as an estate for the Inca emperor Pachacuti which would also explain why it was abandoned after the fall of the Inca Empire. Also, its original name is unknown.
Huayna Picchu (Young peak) is located 360 m above Machu Picchu (Old peak) and is accessed via narrow paths and stairs.

Read more about > Machu Picchu on Wikipedia.

> Åter till Sydamerika-resan - back to the South America-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.

slides/141117_003_a.htmlslides/141117_004_a.htmlslides/141117_005_a.htmlslides/141117_007_a.htmlslides/141117_008_a.html
slides/141117_009_a.htmlslides/141117_010_a.htmlslides/141117_014_a.htmlslides/141117_015_a.htmlslides/141117_016_a.html
slides/141117_018_a.htmlslides/141117_019_a.htmlslides/141117_020_a.htmlslides/141117_021_a.htmlslides/141117_022_a.html
slides/141117_023_a.htmlslides/141117_024_a.htmlslides/141117_026_a.htmlslides/141117_027_a.htmlslides/141117_028_a.html
slides/141117_030_a.htmlslides/141117_031_a.htmlslides/141117_032_a.htmlslides/141117_033_a.htmlslides/141117_034_a.html
slides/141117_035_a.htmlslides/141117_037_a.htmlslides/141117_038_a.htmlslides/141117_039_a.htmlslides/141117_040_a.html
slides/141117_041_a.htmlslides/141117_043_a.htmlslides/141117_044_a.htmlslides/141117_048_a.htmlslides/141117_051_a.html
slides/141117_057_a.htmlslides/141117_059_a.htmlslides/141117_064_a.htmlslides/141117_066_a.htmlslides/141117_072_a.html
slides/141117_073_a.htmlslides/141117_078_a.htmlslides/141117_079_a.htmlslides/141117_080_a.htmlslides/141117_082_a.html
slides/141117_087_a.htmlslides/141117_091_a.htmlslides/141117_093_a.htmlslides/141117_095_a.htmlslides/141117_097_a.html
slides/141117_098_a.htmlslides/141117_103_a.htmlslides/141117_107_a.htmlslides/141117_108_a.htmlslides/141117_109_a.html
slides/141117_113_a.htmlslides/141117_115_a.htmlslides/141117_116_a.htmlslides/141117_122_a.htmlslides/141117_123_a.html
slides/141117_124_a.htmlslides/141117_128_a.htmlslides/141117_129_a.htmlslides/141117_131_a.htmlslides/141117_133_a.html
slides/141117_134_a.htmlslides/141117_135_a.htmlslides/141117_137_a.htmlslides/141117_138_a.htmlslides/141117_139_a.html
slides/141117_140_a.htmlslides/141117_141_a.htmlslides/141117_144_a.htmlslides/141117_146_a.htmlslides/141117_152_a.html
slides/141117_153_a.htmlslides/141117_154_a.htmlslides/141117_156_a.htmlslides/141117_160_a.htmlslides/141117_161_a.html
slides/141117_163_a.htmlslides/141117_168_a.htmlslides/141117_171_a.htmlslides/141117_173_a.htmlslides/141117_174_a.html
slides/141117_179_a.htmlslides/141117_181_a.htmlslides/141117_184_a.htmlslides/141117_188_a.htmlslides/141117_190_a.html