Vandring i Anderna

Anderna genomkorsas av Inkaleder. Den mest kända är den som slutar vid Machu Picchu, men det går att vandra på många andra sätt. Lares Trek är ett samlingsnamn för flera leder som går mellan Urubamba-dalen och Lares. Brukligt sätt att vandra är att ta en organiserad tur, vi gick med SAS-Travel. Utöver guide ingår kock och bärare. Dagsetapperna är inte särskilt långa, 1-1,5 mil, men höjdskillnaden är 1000 meter per dag. Vi började vandra på ca 2800 m.ö.h. och gick upp till 4780 m. Vandringen gick Pumahuanca-dalen upp och slutade vid Lares heta källor 3 dagar senare. Till skillnad den välfyllda "Inkaleden" träffade vi inga andra turister.

There are lots of Inca trails in the Andes. The most famous one is the one that ends at Machu Picchu, but it is possible to hike on many other trails. Lares Trek is a name for several trails that run between the Urubamba Valley and Lares. The usual way is to walk with an organized tour, we went with SAS Travel. Besides the guide, also a cook and porters will walk with you, but out of sight. You just walk 10-15 kilometers a day, but the difference in altitude is about 1000 meters a day. We started walking at about 2800 meters above sea level and went up to 4780 m. The hike was the Pumahuanca valley up and ended at Lares hot springs 3 days later. Unlike the crowded "Inca Trail", we did not meet any other tourists.

> Åter till Sydamerika-resan - back to the South America-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.

slides/141114_012_a.htmlslides/141114_014_a.htmlslides/141114_016_a.htmlslides/141114_021_a.htmlslides/141114_024_a.html
slides/141114_025_a.htmlslides/141114_026_a.htmlslides/141114_029_a.htmlslides/141114_032_a.htmlslides/141114_033_a.html
slides/141114_034_a.htmlslides/141114_035_a.htmlslides/141114_038_a.htmlslides/141114_042_a.htmlslides/141114_043_a.html
slides/141114_044_a.htmlslides/141114_045_a.htmlslides/141114_049_a.htmlslides/141114_051_a.htmlslides/141114_052_a.html
slides/141114_054_a.htmlslides/141114_056_a.htmlslides/141114_060_a.htmlslides/141114_061_a.htmlslides/141114_063_a.html
slides/141115_001_a.htmlslides/141115_002_a.htmlslides/141115_003_a.htmlslides/141115_005_a.htmlslides/141115_006_a.html
slides/141115_007_a.htmlslides/141115_009_a.htmlslides/141115_010_a.htmlslides/141115_011_a.htmlslides/141115_014_a.html
slides/141115_017_a.htmlslides/141115_019_a.htmlslides/141115_020_a.htmlslides/141115_025_a.htmlslides/141115_026_a.html
slides/141115_028_a.htmlslides/141115_031_a.htmlslides/141115_032_a.htmlslides/141115_034_a.htmlslides/141115_042_a.html
slides/141115_044_a.htmlslides/141115_048_a.htmlslides/141115_052_a.htmlslides/141115_053_a.htmlslides/141115_054_a.html
slides/141115_056_a.htmlslides/141115_058_a.htmlslides/141115_063_a.htmlslides/141115_065_a.htmlslides/141115_068_a.html
slides/141115_069_a.htmlslides/141115_074_a.htmlslides/141115_075_a.htmlslides/141115_076_a.htmlslides/141115_077_a.html
slides/141115_079_a.htmlslides/141115_080_a.htmlslides/141115_082_a.htmlslides/141115_084_a.htmlslides/141115_085_a.html
slides/141115_087_a.htmlslides/141115_088_a.htmlslides/141115_091_a.htmlslides/141115_093_a.htmlslides/141115_094_a.html
slides/141115_095_a.htmlslides/141115_096_a.htmlslides/141115_099_a.htmlslides/141115_101_a.htmlslides/141115_102_a.html
slides/141115_103_a.htmlslides/141115_105_a.htmlslides/141115_107_a.htmlslides/141115_108_a.htmlslides/141115_109_a.html
slides/141115_110_a.htmlslides/141115_113_a.htmlslides/141115_118_a.htmlslides/141116_003_a.htmlslides/141116_006_a.html
slides/141116_011_a.htmlslides/141116_014_a.htmlslides/141116_015_a.htmlslides/141116_017_a.htmlslides/141116_018_a.html
slides/141116_019_a.htmlslides/141116_023_a.htmlslides/141116_029_a.htmlslides/141116_031_a.htmlslides/141116_033_a.html
slides/141116_035_a.htmlslides/141116_036_a.htmlslides/141116_038_a.htmlslides/141116_040_a.htmlslides/141116_042_a.html
slides/141116_046_a.htmlslides/141116_048_a.htmlslides/141116_050_a.htmlslides/141116_051_a.htmlslides/141116_052_a.html
slides/141116_054_a.htmlslides/141116_055_a.htmlslides/141116_056_a.htmlslides/141116_058_a.htmlslides/141116_060_a.html
slides/141116_061_a.htmlslides/141116_062_a.htmlslides/141116_064_a.htmlslides/141116_066_a.htmlslides/141116_068_a.html
slides/141116_072_a.htmlslides/141116_073_a.htmlslides/141116_074_a.htmlslides/141116_076_a.htmlslides/141116_077_a.html