Peking

Intryck från två dagar I Peking – en märklig känsla att komma till Kina och uppleva det som rena friheten trots att det också är en totalitär stat med stark censur.

Impressions from two days in Beijing after the North Korea trip.

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.

> Åter till Nordkorea-resan - back to the DPRK-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

slides/151030_011_a.htmlslides/151030_014_a.htmlslides/151030_018_a.htmlslides/151030_020_a.htmlslides/151030_021_a.html
slides/151030_025_a.htmlslides/151030_030_a.htmlslides/151030_034_a.htmlslides/151030_035_a.htmlslides/151030_040_a.html
slides/151030_042_a.htmlslides/151030_043_a.htmlslides/151030_044_a.htmlslides/151030_046_a.htmlslides/151030_053_a.html
slides/151030_054_a.htmlslides/151030_058_a.htmlslides/151030_061_a.htmlslides/151030_062_a.htmlslides/151030_063_a.html
slides/151030_065_a.htmlslides/151030_070_a.htmlslides/151030_075_a.htmlslides/151030_076_a.htmlslides/151030_082_a.html
slides/151030_083_a.htmlslides/151030_084_a.htmlslides/151030_085_a.htmlslides/151030_086_a.htmlslides/151030_087_a.html
slides/151030_088_a.htmlslides/151030_092_a.htmlslides/151030_097_a.htmlslides/151030_098_a.htmlslides/151030_100_a.html
slides/151030_101_a.htmlslides/151030_105_a.htmlslides/151030_109_a.htmlslides/151030_111_a.htmlslides/151030_115_a.html
slides/151030_116_a.htmlslides/151030_118_a.htmlslides/151030_120_a.htmlslides/151030_122_a.htmlslides/151030_123_a.html
slides/151030_125_a.htmlslides/151030_128_a.htmlslides/151030_129_a.htmlslides/151031_002_a.htmlslides/151031_003_a.html
slides/151031_004_a.htmlslides/151031_006_a.htmlslides/151031_007_a.htmlslides/151031_009_a.htmlslides/151031_012_a.html
slides/151031_013_a.htmlslides/151031_016_a.htmlslides/151031_017_a.htmlslides/151031_027_a.htmlslides/151031_029_a.html
slides/151031_034_a.htmlslides/151031_037_a.htmlslides/151031_039_a.htmlslides/151031_040_a.htmlslides/151031_053_a.html
slides/151031_056_a.htmlslides/151031_057_a.htmlslides/151031_058_a.htmlslides/151031_060_a.htmlslides/151031_061_a.html
slides/151031_064_a.htmlslides/151031_066_a.htmlslides/151031_067_a.htmlslides/151031_068_a.htmlslides/151031_069_a.html
slides/151031_070_a.htmlslides/151031_071_a.htmlslides/151031_072_a.htmlslides/151031_076_a.htmlslides/151031_078_a.html
slides/151031_079_a.htmlslides/151031_082_a.htmlslides/151031_083_a.htmlslides/151031_085_a.htmlslides/151031_088_a.html
slides/151031_090_a.htmlslides/151031_091_a.htmlslides/151031_092_a.htmlslides/151031_094_a.htmlslides/151031_095_a.html
slides/151031_097_a.htmlslides/151031_098_a.htmlslides/151031_099_a.htmlslides/151031_101_a.htmlslides/151031_103_a.html
slides/151031_108_a.htmlslides/151031_111_a.htmlslides/151101_002_a.htmlslides/151101_006_a.htmlslides/151101_007_a.html
slides/151101_008_a.htmlslides/151101_013_a.htmlslides/151101_014_a.htmlslides/151101_015_a.htmlslides/151101_023_a.html
slides/151101_025_a.htmlslides/151101_028_a.htmlslides/151101_030_a.htmlslides/151101_033_a.htmlslides/151101_039_a.html
slides/151101_040_a.htmlslides/151101_042_a.htmlslides/151101_044_a.htmlslides/151101_051_a.htmlslides/151101_052_a.html
slides/151101_055_a.htmlslides/151101_059_a.htmlslides/151101_060_a.htmlslides/151101_061_a.htmlslides/151101_062_a.html
slides/151101_064_a.htmlslides/151101_066_a.htmlslides/151101_067_a.htmlslides/151101_069_a.htmlslides/151101_070_a.html
slides/151101_072_a.htmlslides/151101_076_a.htmlslides/151101_077_a.htmlslides/151101_078_a.htmlslides/151101_079_a.html
slides/151101_081_a.htmlslides/151101_082_a.htmlslides/151101_086_a.htmlslides/151101_089_a.htmlslides/151101_090_a.html
slides/151101_093_a.htmlslides/151101_094_a.htmlslides/151101_095_a.htmlslides/151101_098_a.htmlslides/151101_102_a.html
slides/151101_103_a.htmlslides/151101_105_a.htmlslides/151101_106_a.htmlslides/151101_107_a.htmlslides/151101_108_a.html
slides/151101_109_a.htmlslides/151101_110_a.htmlslides/151101_111_a.htmlslides/151102_003_a.htmlslides/151102_007_a.html
slides/151102_008_a.htmlslides/151102_009_a.htmlslides/151102_012_a.htmlslides/151102_013_a.htmlslides/151102_016_a.html
slides/151102_018_a.htmlslides/151102_021_a.htmlslides/151102_024_a.htmlslides/151102_029_a.htmlslides/151102_047_a.html