Yukon Territory & Dawson

Yukon territoriet är något större än Sverige till ytan och har ungefär lika många invånare som Danderyds kommun, 34 000, varav ungefär 28 000 bor i och omkring huvudorten Whitehorse. Det går ungefär en invånare på 14 km2. Området är kuperat, högsta berget, Mount Logan, är nästan 6000 m högt.
Under guldruschen i Klondike var Yukon River med sina sidoarmar den främsta transportvägen och fram till 1950-talet trafikerades den av ångbåtar vars epok slutade när Klondike Highway öppnades.
Bildgalleriet börjar med färjan över Yukon-floden, sedan Dawson och hjulångaren Keno som är upplagd som museifartyg. Därifrån körde vi Klondike Highway via Whitehorse till Skagway. Bilderna från White pass & Yukon Route ligger i ett separat galleri. Till sist följer några bilder från Whitehorse och hjulångaren Klondike.

Yukon Territory is slightly larger than Sweden but the puplation is just an inhabitant on 14 km2. The highest mountain is Mount Logan, almost 6000 m high.
During the Klondike Gold Rush the Yukon River with its side arms was the main transport route. Until the 1950s lots of sternwheelers operated on the rivers, but their epoch ended when the Klondike Highway was opened.
The picture gallery begins with the ferry over the Yukon River, then Dawson and the sternwheeler Keno. From Dawson we drove the Klondike Highway through Whitehorse to Skagway. The photos from White Pass & Yukon Route are in a separate gallery.

> Åter till Alaska-Kanada-resan - back to the Alaska-Canada-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.

slides/150818_006_a.htmlslides/150818_007_a.htmlslides/150818_009_a.htmlslides/150818_013_a.htmlslides/150818_015_a.html
slides/150818_016_a.htmlslides/150818_018_a.htmlslides/150818_019_a.htmlslides/150818_020_a.htmlslides/150818_022_a.html
slides/150818_028_a.htmlslides/150818_035_a.htmlslides/150818_036_a.htmlslides/150818_037_a.htmlslides/150818_039_a.html
slides/150818_042_a.htmlslides/150818_043_a.htmlslides/150818_045_a.htmlslides/150818_046_a.htmlslides/150818_047_a.html
slides/150818_048_a.htmlslides/150818_049_a.htmlslides/150818_050_a.htmlslides/150818_051_a.htmlslides/150818_053_a.html
slides/150818_055_a.htmlslides/150818_058_a.htmlslides/150818_059_a.htmlslides/150818_065_a.htmlslides/150818_067_a.html
slides/150818_068_a.htmlslides/150818_069_a.htmlslides/150818_073_a.htmlslides/150818_075_a.htmlslides/150818_079_a.html
slides/150818_081_a.htmlslides/150818_090_a.htmlslides/150818_092_a.htmlslides/150818_095_a.htmlslides/150818_098_a.html
slides/150818_099_a.htmlslides/150818_103_a.htmlslides/150818_109_a.htmlslides/150818_110_a.htmlslides/150818_113_a.html
slides/150818_120_a.htmlslides/150818_121_a.htmlslides/150818_123_a.htmlslides/150818_125_a.htmlslides/150819_005_a.html
slides/150819_010_a.htmlslides/150819_014_a.htmlslides/150819_015_a.htmlslides/150819_019_a.htmlslides/150819_022_a.html
slides/150819_024_a.htmlslides/150819_025_a.htmlslides/150819_027_a.htmlslides/150819_028_a.htmlslides/150819_032_a.html
slides/150819_033_a.htmlslides/150819_034_a.htmlslides/150819_036_a.htmlslides/150819_037_a.htmlslides/150819_038_a.html
slides/150819_043_a.htmlslides/150819_044_a.htmlslides/150819_045_a.htmlslides/150819_049_a.htmlslides/150819_053_a.html
slides/150819_055_a.htmlslides/150819_056_a.htmlslides/150819_059_a.htmlslides/150819_060_a.htmlslides/150819_065_a.html
slides/150819_073_a.htmlslides/150819_076_a.htmlslides/150819_092_a.htmlslides/150819_093_a.htmlslides/150819_096_a.html
slides/150819_109_a.htmlslides/150819_110_a.htmlslides/150819_112_a.htmlslides/150819_115_a.htmlslides/150819_119_a.html
slides/150819_120_a.htmlslides/150819_138_a.htmlslides/150819_143_a.htmlslides/150819_144_a.htmlslides/150819_147_a.html
slides/150819_150_a.htmlslides/150819_156_a.htmlslides/150819_158_a.htmlslides/150819_161_a.htmlslides/150819_162_a.html
slides/150819_163_a.htmlslides/150819_170_a.htmlslides/150820_207_a.htmlslides/150820_214_a.htmlslides/150820_216_a.html
slides/150820_240_a.htmlslides/150820_241_a.htmlslides/150820_245_a.htmlslides/150820_246_a.htmlslides/150820_247_a.html
slides/150820_250_a.htmlslides/150820_251_a.htmlslides/150820_258_a.htmlslides/150820_267_a.htmlslides/150820_268_a.html
slides/150820_270_a.htmlslides/150820_271_a.htmlslides/150821_001_a.htmlslides/150821_003_a.htmlslides/150821_008_a.html