White Pass & Yukon Route & Klondike Gold Rush

Guldruschen i Klondike var 1896-1899 med sin höjdpunkt 1897-1898. De flesta guldgrävarna tog sig till Klondike via hamnarna i Dyea eller Skagway i södra Alaska. Härifrån gick guldgrävarna till fots, antingen Chilkoot eller White Pass leden till Yukon-floden för att sedan fortsätta med båt till Dawson och Klondike. Eftersom det inte fanns någonting där behövde de ha all utrustning och mat med sig, de hade uppemot ett ton att bära. De flesta kom till Dawson sommaren 1898. Av de 30 000-40 000 som kom till Dawson började omkring hälften att leta guld och endast en tiondel hittade något.
När guldruschen började 1897 kom förslaget att bygga en järnväg till Whitehorse. Sommaren 1899 öppnade den till Bennet och i augusti 1900 till Carcross och Whitehorse varifrån man kunde resa vidare med flodångare till Dawson. Då hade dock guldruschen redan lagt sig.
När den smalspåriga White Pass & Yukon Route byggdes, gick det endast två år från att behovet uppstod och idén kom till 172 km färdig järnväg. Det är en bedrift, särskilt i en så extrem miljö som i Alaska och dessutom utan maskiner, utan samhällen eller någonting runtomkring. Idag skulle planerings och utredningsfasen pågå i 10 år och byggfasen i ytterligare 10 år…
Efter guldruschen fortsatte gruvdriften i större skala med koppar, silver och bly. Detta transporterades till Skagway med White pass & Yukon Routes båtar och tåg. Omfattande investeringar skedde för att kunna transportera de ökande malmvolymerna från gruvorna i Yukon. Eftersom det inte fanns några vägar var järnvägen enda transportmedlet. När malmpriserna rasade i början av 1980-talet och gruvorna stängde lades också järnvägen ned 1982. Men redan 1988 öppnade järnvägen igen, nu som turistjärnväg för kryssningsresenärer. Den satsningen har visat sig vara helt rätt och på senare år har järnvägen investerat stort i nya lok och vagnar, alla byggda i gammal stil. Järnvägen har också försökt köra malm igen, men konkurrensen från lastbilarna är för hård.

The Klondike Gold Rush was 1896-1899. The gold seekers arrived in Dyea or Skagway and then walked either the Chilkoot or the White Pass trails to the Yukon River and sailed further to Dawson and the Klondike. Quite soon it was proposed to build a railway to connect Skagway with the Yukon River. The White Pass & Yukon Route was finished to Whitehorse in 1900, but at that time the gold rush had ceased and larger scale mining of copper, silver and lead took over. For a long time the railway was the only means of transport, but in 1982 falling ore prices and competition from the roads finally led to the closure of the railway. But already in 1988 the White Pass & Yukon Route was opened again, now for cruise ship passengers. This led to a steadily increasing amount of passengers and in the last years the railway has invested much in new rolling stock, built as replicas from the old locomotives and carriages, which also still are in service.

Read more about the > Klondike Gold Rush and the > White Pass and Yukon Route on Wikipedia.

> Åter till Alaska-Kanada-resan - back to the Alaska-Canada-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.

slides/150819_070_a.htmlslides/150819_083_a.htmlslides/150819_088_a.htmlslides/150819_098_a.htmlslides/150819_100_a.html
slides/150819_103_a.htmlslides/150819_104_a.htmlslides/150819_107_a.htmlslides/150819_125_a.htmlslides/150819_131_a.html
slides/150819_133_a.htmlslides/150820_004_a.htmlslides/150820_006_a.htmlslides/150820_011_a.htmlslides/150820_012_a.html
slides/150820_014_a.htmlslides/150820_015_a.htmlslides/150820_016_a.htmlslides/150820_019_a.htmlslides/150820_024_a.html
slides/150820_025_a.htmlslides/150820_029_a.htmlslides/150820_031_a.htmlslides/150820_033_a.htmlslides/150820_040_a.html
slides/150820_043_a.htmlslides/150820_045_a.htmlslides/150820_050_a.htmlslides/150820_056_a.htmlslides/150820_057_a.html
slides/150820_058_a.htmlslides/150820_060_a.htmlslides/150820_063_a.htmlslides/150820_067_a.htmlslides/150820_070_a.html
slides/150820_072_a.htmlslides/150820_073_a.htmlslides/150820_075_a.htmlslides/150820_079_a.htmlslides/150820_080_a.html
slides/150820_082_a.htmlslides/150820_083_a.htmlslides/150820_085_a.htmlslides/150820_090_a.htmlslides/150820_091_a.html
slides/150820_093_a.htmlslides/150820_094_a.htmlslides/150820_096_a.htmlslides/150820_097_a.htmlslides/150820_099_a.html
slides/150820_100_a.htmlslides/150820_102_a.htmlslides/150820_106_a.htmlslides/150820_111_a.htmlslides/150820_112_a.html
slides/150820_115_a.htmlslides/150820_116_a.htmlslides/150820_118_a.htmlslides/150820_120_a.htmlslides/150820_122_a.html
slides/150820_124_a.htmlslides/150820_125_a.htmlslides/150820_126_a.htmlslides/150820_127_a.htmlslides/150820_128_a.html
slides/150820_129_a.htmlslides/150820_139_a.htmlslides/150820_140_a.htmlslides/150820_143_a.htmlslides/150820_145_a.html
slides/150820_147_a.htmlslides/150820_150_a.htmlslides/150820_152_a.htmlslides/150820_153_a.htmlslides/150820_158_a.html
slides/150820_160_a.htmlslides/150820_168_a.htmlslides/150820_170_a.htmlslides/150820_172_a.htmlslides/150820_175_a.html
slides/150820_176_a.htmlslides/150820_178_a.htmlslides/150820_179_a.htmlslides/150820_180_a.htmlslides/150820_181_a.html
slides/150820_183_a.htmlslides/150820_186_a.htmlslides/150820_188_a.htmlslides/150820_190_a.htmlslides/150820_193_a.html
slides/150820_198_a.htmlslides/150820_205_a.htmlslides/150820_206_a.htmlslides/150820_217_a.htmlslides/150820_218_a.html
slides/150820_219_a.htmlslides/150820_221_a.htmlslides/150820_222_a.htmlslides/150820_223_a.htmlslides/150820_226_a.html
slides/150820_227_a.htmlslides/150820_228_a.htmlslides/150820_229_a.htmlslides/150820_230_a.htmlslides/150820_232_a.html
slides/150820_235_a.htmlslides/150820_237_a.htmlslides/150820_238_a.htmlslides/150820_242_a.htmlslides/150820_243_a.html