X1-skrotning i Nykroppa

SL ersätter samtliga motorvagnar av den äldsta typen, X1, med nya X60-motorvagnar. Totalt tillverkades 104 tvådelade X1-motorvagnar mellan 1967 och 1975. Några har skrotats i samband med olyckor och några har skrotats i Stockholm men de flesta rullar till Nykroppa i Värmland på sin sista resa. Där tar familjeföretaget AB O Hallquist Återvinning hand om dem.
När vagnen kommer till skotplatsen töms transformatorn på olja och andra miljöfarliga ämnen såsom t.ex. lysrör avlägsnas. Vagnen töms också på säten och annat löst och rutorna tas bort. Eventuella reservdelar demonteras också. Därefter lossas vagnen från boggierna och välts av spåret. Boggier och andra stora delar som apparatlådor skrotas för sig. Även lättåtkomliga kablar avlägsnas innan vagnen dras undan för att klippas ned.
Med hjälp av en sax klipps vagnarna ned i smådelar och en första grovsortering av de olika materialen görs. Det tar cirka en dag att klippa ned en vagn, just på grund av att en stor del av sorteringen sker i samband med klippningen. Skrotet läggs sedan på högar beroende på innehåll och säljs till andra företag för vidare behandling, t.ex. fragmentering eller direkt till smältverk. En stor del av det högvärdiga stålet, axlar och hjul, går direkt till Björneborgs Bruk. I bilderna får vi följa ena halvan av X1 3014 från tämligen komplett korg till att endast ramen återstår.
Fotograferat 7-8 juli 2008.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/080707_004_a.htmlslides/080707_005_a.htmlslides/080707_006_a.htmlslides/080707_008_a.htmlslides/080707_011_a.html
slides/080707_015_a.htmlslides/080707_017_a.htmlslides/080707_020_a.htmlslides/080707_021_a.htmlslides/080707_022_a.html
slides/080707_034_a.htmlslides/080707_035_a.htmlslides/080707_037_a.htmlslides/080707_040_a.htmlslides/080707_046_a.html
slides/080707_049_a.htmlslides/080707_051_a.htmlslides/080707_052_a.htmlslides/080707_058_a.htmlslides/080707_061_a.html
slides/080707_063_a.htmlslides/080707_064_a.htmlslides/080707_065_a.htmlslides/080707_066_a.htmlslides/080707_067_a.html
slides/080707_069_a.htmlslides/080707_072_a.htmlslides/080707_075_a.htmlslides/080707_089_a.htmlslides/080707_090_a.html
slides/080707_092_a.htmlslides/080707_096_a.htmlslides/080707_097_a.htmlslides/080707_100_a.htmlslides/080707_102_a.html
slides/080707_103_a.htmlslides/080707_106_a.htmlslides/080707_107_a.htmlslides/080707_108_a.htmlslides/080707_109_a.html
slides/080707_111_a.htmlslides/080707_112_a.htmlslides/080707_113_a.htmlslides/080707_115_a.htmlslides/080707_119_a.html
slides/080708_026_a.htmlslides/080708_027_a.htmlslides/080708_033_a.htmlslides/080708_034_a.htmlslides/080708_036_a.html
slides/080708_041_a.htmlslides/080708_042_a.htmlslides/080708_043_a.htmlslides/080708_044_a.htmlslides/080708_046_a.html
slides/080708_049_a.htmlslides/080708_050_a.htmlslides/080708_054_a.htmlslides/080708_057_a.htmlslides/080708_058_a.html
slides/080708_065_a.htmlslides/080708_066_a.htmlslides/080708_068_a.htmlslides/080708_069_a.htmlslides/080708_071_a.html
slides/080708_075_a.htmlslides/080708_076_a.htmlslides/080708_081_a.htmlslides/080708_082_a.htmlslides/080708_086_a.html
slides/080708_090_a.htmlslides/080708_092_a.htmlslides/080708_093_a.htmlslides/080708_095_a.htmlslides/080708_098_a.html
slides/080708_113_a.htmlslides/080708_114_a.htmlslides/080708_116_a.htmlslides/080708_118_a.htmlslides/080708_121_a.html