Plandampf i Polen

Ångloksdragna tåg i ordinarie trafik är på utdöende. Frånsett några smalspåriga turistbanor i Tyskland bedrivs egentligen ingen persontrafik dragen av ånglok i Europa längre - Wolsztyn i Polen förblev ett sista nav för ånglokstrafiken, men slutligen var även dess saga all 2014. Numera körs det endast vid speciella tillfällen. 2007, när bilderna togs, hade PKP kvar en lokstation med ånglok i daglig trafik som drar några lokaltåg, främst mellan Posnan och Wolsztyn. Till skillnad från andra banor är det inte för resenärernas skull som ångloken finns kvar utan det är vanliga pendlare och avlönad personal. Men tågen skulle dras av diesellok om det inte vore för betalande entusiaster som går > "lokförarkurser" och med avgifterna finansierar merkostnaden för ångloken. Dock är risken stor att denna trafik snart kommer att upphöra, PKP vill gärna sätta in moderna motorvagnar och fasa ut ångloken. Men än så länge finns möjligheten att uppleva "äkta" ånglokstrafik; uttråkade resenärer, en lokstation där arbetet bedrivs som det alltid bedrivits och inga fotografer som annars trängs så fort det körs ångtåg. Fotograferat i slutet av november 2007.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/071123_083_a.htmlslides/071123_086_a.htmlslides/071123_087_a.htmlslides/071123_089_a.htmlslides/071123_131_a.html
slides/071123_137_a.htmlslides/071123_140_a.htmlslides/071123_143_a.htmlslides/071123_149_a.htmlslides/071123_152_a.html
slides/071123_154_a.htmlslides/071123_155_a.htmlslides/071123_156_a.htmlslides/071123_157_a.htmlslides/071123_165_a.html
slides/071123_169_a.htmlslides/071123_170_a.htmlslides/071123_185_a.htmlslides/071123_186_a.htmlslides/071123_187_a.html
slides/071123_189_a.htmlslides/071123_190_a.htmlslides/071123_191_a.htmlslides/071123_195_a.htmlslides/071123_196_a.html
slides/071123_197_a.htmlslides/071123_200_a.htmlslides/071123_202_a.htmlslides/071123_203_a.htmlslides/071123_204_a.html
slides/071123_205_a.htmlslides/071123_206_a.htmlslides/071123_209_a.htmlslides/071123_218_a.htmlslides/071123_227_a.html
slides/071123_228_a.htmlslides/071123_233_a.htmlslides/071123_238_a.htmlslides/071123_239_a.htmlslides/071123_244_a.html
slides/071123_247_a.htmlslides/071123_253_a.htmlslides/071123_255_a.htmlslides/071123_262_a.htmlslides/071123_263_a.html
slides/071123_264_a.htmlslides/071123_265_a.htmlslides/071123_266_a.htmlslides/071123_267_a.htmlslides/071123_273_a.html
slides/071123_279_a.htmlslides/071123_280_a.htmlslides/071123_281_a.htmlslides/071123_284_a.htmlslides/071123_286_a.html