Wolfsschanze

I Ostpreussen hade Tyska riket omfattande fortifierade stabsplatser under andra världskriget. Wolfsschanze var täcknamnet för en stor stabsplats nära Rastenburg (dagens Ketrzyn) och även viktigaste stabsplatsen för Adolf Hitlers högkvarter. Han uppehöll sig huvudsakligen här från 1941 till 1944, därefter flyttade han till bunkern under Rikskansliet i Berlin där han bodde tills han tog sitt liv 1945.
Anläggningen byggdes 1940 och här hade de flesta försvarsgrenar staber. Här genomförde också von Stauffenberg det misslyckade attentatet mot Hitler den 20 juli 1944. Innan Sovjetiska trupper intog området sprängdes byggnaderna av tyskarna. Idag är området tillgängligt som museum.

Fotograferat i juli 2011.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/110703_042_a.htmlslides/110703_047_a.htmlslides/110703_048_a.htmlslides/110703_051_a.htmlslides/110703_053_a.html
slides/110703_055_a.htmlslides/110703_059_a.htmlslides/110703_061_a.htmlslides/110703_063_a.htmlslides/110703_065_a.html
slides/110703_066_a.htmlslides/110703_067_a.htmlslides/110703_068_a.htmlslides/110703_069_a.htmlslides/110703_072_a.html
slides/110703_073_a.htmlslides/110703_074_a.htmlslides/110703_075_a.htmlslides/110703_079_a.htmlslides/110703_080_a.html
slides/110703_081_a.htmlslides/110703_085_a.htmlslides/110703_089_a.htmlslides/110703_090_a.htmlslides/110703_093_a.html
slides/110703_096_a.htmlslides/110703_097_a.htmlslides/110703_101_a.htmlslides/110703_102_a.htmlslides/110703_104_a.html
slides/110703_107_a.htmlslides/110703_109_a.htmlslides/110703_110_a.htmlslides/110703_111_a.htmlslides/110703_112_a.html