Valö Ångsåg

1898 startades Valö Ångsåg och kvarn av PA Joung, till en början som bisyssla till jordbruket. 1924 tog sonen Helmer Joung över. Enligt obekräftade uppgifter drev ångmaskinen ursprungligen brukssågen i Gimo. Senare såldes den till en såg i Lunda by i Alunda där den tjänstgjorde tills sågen brann ned. 1941 såldes den till Helmer Joung och var i drift till 1982 då ångdriften upphörde. Ångpannan eldades med avfall från sågen. Ångmaskinhuset har nyligen rustats upp. Numera är heter företaget Joungs Såg och Byggvaror AB. Utöver den liggande Bolindermaskinen från 1884 finns även en stående Atlas ångmaskin nedplockad i delar som köptes som reserv till Bolindermaskinen.
Fotograferat i april 2011.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/110420_124_a.htmlslides/110420_126_a.htmlslides/110420_130_a.htmlslides/110420_132_a.htmlslides/110420_133_a.html
slides/110420_134_a.htmlslides/110420_135_a.htmlslides/110420_136_a.htmlslides/110420_137_a.htmlslides/110420_139_a.html
slides/110420_140_a.htmlslides/110420_141_a.htmlslides/110420_143_a.htmlslides/110420_145_a.htmlslides/110420_146_a.html
slides/110420_148_a.htmlslides/110420_149_a.htmlslides/110420_151_a.htmlslides/110420_153_a.htmlslides/110420_154_a.html
slides/110420_155_a.htmlslides/110420_156_a.htmlslides/110420_158_a.htmlslides/110420_160_a.htmlslides/110420_161_a.html
slides/110420_162_a.htmlslides/110420_163_a.htmlslides/110420_164_a.htmlslides/110420_165_a.htmlslides/110420_166_a.html
slides/110420_170_a.htmlslides/110420_171_a.htmlslides/110420_174_a.htmlslides/110420_175_a.htmlslides/110420_195_a.html