Vabergets fästning

1819 anlades Karlsborgs fästning dit bland annat regeringen skulle kunna flyttas vid krig. Tidigare låg Stockholm mitt i riket, men genom 1809 års krig när Sverige förlorade Finland hamnade Stockholm plötsligt oroväckande nära Ryska gränsen. Efter några år gjorde förbättrat artilleri att Karlsborgs fästning blev utsatt då den kunde beskjutas från bergen runtomkring. För att skydda fästningen byggdes Vabergets fästning väster om Karlsborg. Fästnigen började byggas 1889 och kunde användas från 1902 men stod först klar 1912. Den består av två fort, tre skansar och sex fasta batterier samt en strålkastarbana. Fästningen var byggd för ca 1200 mans besättning. Vaberget var den första fästningen som byggdes genom att en grav sprängdes ut så att en kärna blev kvar i mitten i vilken sedan själva fortet anlades. 4 fort ingående i Vaxholms fästning byggdes senare enligt samma principer, liksom Bodens fästning.
1927 lades fortet ned och användes sedan som förråd för bland annat vapen och ammunition. Ursprungligen var hjässan täckt med jord, sten och betong, men sedan fortet var nytt har man haft stora problem med inträngande vatten och när det sedan byggdes om till förråd täcktes berget med plåt. Bilderna visar först det södra fortet, sedan det norra och därefter några bilder från batteri 1 och 2.
Fotograferat i maj 2009.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/090523_003_a.htmlslides/090523_005_a.htmlslides/090523_013_a.htmlslides/090523_015_a.htmlslides/090523_017_a.html
slides/090523_021_a.htmlslides/090523_022_a.htmlslides/090523_024_a.htmlslides/090523_027_a.htmlslides/090523_030_a.html
slides/090523_031_a.htmlslides/090523_032_a.htmlslides/090523_033_a.htmlslides/090523_036_a.htmlslides/090523_037_a.html
slides/090523_038_a.htmlslides/090523_039_a.htmlslides/090523_042_a.htmlslides/090523_046_a.htmlslides/090523_047_a.html
slides/090523_050_a.htmlslides/090523_051_a.htmlslides/090523_054_a.htmlslides/090523_056_a.htmlslides/090523_058_a.html
slides/090523_063_a.htmlslides/090523_072_a.htmlslides/090523_075_a.htmlslides/090523_077_a.htmlslides/090523_078_a.html
slides/090523_081_a.htmlslides/090523_082_a.htmlslides/090523_090_a.htmlslides/090523_092_a.htmlslides/090523_093_a.html
slides/090523_096_a.htmlslides/090523_100_a.htmlslides/090523_106_a.htmlslides/090523_107_a.htmlslides/090523_108_a.html
slides/090523_109_a.htmlslides/090523_111_a.htmlslides/090523_112_a.htmlslides/090523_113_a.htmlslides/090523_117_a.html
slides/090523_118_a.htmlslides/090523_119_a.htmlslides/090523_122_a.htmlslides/090523_123_a.htmlslides/090523_124_a.html
slides/090523_128_a.htmlslides/090523_132_a.htmlslides/090523_135_a.htmlslides/090523_137_a.htmlslides/090523_139_a.html
slides/090523_140_a.htmlslides/090523_142_a.htmlslides/090523_146_a.htmlslides/090523_148_a.htmlslides/090523_149_a.html