Smalspår i Karpaterna

I Ukraina finns fortfarande några smalspårssträckor som drivs av de Ukrainska Statsjärnvägarna. I Karpaterna fanns ett större nät med lokstationen i Beregovo. Nätet hade spårvidden 760 mm och var ursprungligen 106 km långt, numera är spårvidden 750 mm och nätet omfattar 61 km, sträckorna som återstår är Beregovo - Hmelnik - Iršava (47 km) och Vinogradiv - Hmelnik (14 km). På sträckan Beregovo - Hmelnik finns ingen ordinarie trafik men den finns kvar eftersom verkstaden ligger i Beregovo. Godstrafiken lades ned 1998. Loken som används är av typen Tu2 från 1960-talet. Även nyare lok Tu7 från 1992 finns men används inte för att de är för opålitliga. Två tåg trafikerar banan, ett med modernare vagnar (men med få resenärer) på sträckan Hmelnik - Iršava och ett med vagnar från 1950-talet på sträckan Vinogradiv - Hmelnik. På torsdagar är tågen mycket fullare än vanligt eftersom det är marknad i Vinogradiv då. På sträckan Vinogradiv - Hmelnik går 5 tågpar om dagen, på sträckan Hmelnik - Iršava 3 tågpar. (2005)
Den 14 km långa sträckan Vinogradiv - Hmelnik tar en timme och tio minuter att åka. På tågen finns gott om personal, en konduktör per vagn och lokförare och biträde i loket. Nedan några bilder från sommaren 2005.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/050731_026.htmlslides/050731_028.htmlslides/050731_030.htmlslides/050731_033.htmlslides/050731_034.html
slides/050731_036.htmlslides/050731_037.htmlslides/050731_040.htmlslides/050731_043.htmlslides/050731_045.html
slides/050731_046.htmlslides/050731_047.htmlslides/050731_061.htmlslides/050731_062.htmlslides/050731_063.html
slides/050731_065.htmlslides/050731_068.htmlslides/050731_070.htmlslides/050731_071.htmlslides/050731_072.html
slides/050731_074.htmlslides/050731_075.htmlslides/050731_080.htmlslides/050731_082.htmlslides/050731_087.html
slides/050731_089.htmlslides/050731_091.htmlslides/050731_092.htmlslides/050731_093.htmlslides/050731_095.html
slides/050731_097.htmlslides/050731_098.htmlslides/050731_099.htmlslides/050731_103.htmlslides/050731_106.html
slides/050731_107.htmlslides/050731_108.htmlslides/050731_110.htmlslides/050731_113.htmlslides/050731_115.html
slides/050731_116.htmlslides/050731_117.htmlslides/050731_119.htmlslides/050731_120.htmlslides/050731_125.html
slides/050731_129.htmlslides/050731_130.htmlslides/050731_132.htmlslides/050731_133.htmlslides/050731_140.html
slides/050731_141.htmlslides/050731_146.htmlslides/050731_148.htmlslides/050731_149.htmlslides/050731_151.html
slides/050731_153.htmlslides/050731_154.htmlslides/050731_155.htmlslides/050731_160.htmlslides/050731_165.html
slides/050731_170.htmlslides/050731_172.htmlslides/050731_173.htmlslides/050731_177.htmlslides/050731_178.html