Ruppens Kraft

1920 började Ruppens Kraft leverera elektricitet. Nu är det lilla vattenkraftverket helt inbäddat i grönska.
Fotograferat i september 2011.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/110904_080_a.htmlslides/110904_083_a.htmlslides/110904_085_a.htmlslides/110904_092_a.htmlslides/110904_093_a.html
slides/110904_097_a.htmlslides/110904_098_a.htmlslides/110904_099_a.htmlslides/110904_100_a.htmlslides/110904_101_a.html
slides/110904_103_a.htmlslides/110904_104_a.htmlslides/110904_105_a.htmlslides/110904_108_a.htmlslides/110904_109_a.html
slides/110904_110_a.htmlslides/110904_113_a.htmlslides/110904_114_a.htmlslides/110904_115_a.htmlslides/110904_122_a.html
slides/110904_124_a.htmlslides/110904_125_a.htmlslides/110904_126_a.htmlslides/110904_128_a.htmlslides/110904_129_a.html