Ett sydsvenskt pappersbruk

Resterna av ett litet sydsvenskt pappersbruk. De flesta byggnaderna är rivna men av vissa fick en alternativ användning och vissa förfaller.
Fotograferat 2007.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070724_038_a.htmlslides/070724_043_a.htmlslides/070724_044_a.htmlslides/070724_045_a.htmlslides/070724_047_a.html
slides/070724_048_a.htmlslides/070724_049_a.htmlslides/070724_050_a.htmlslides/070724_051_a.htmlslides/070724_052_a.html
slides/070724_053_a.htmlslides/070724_054_a.htmlslides/070724_055_a.htmlslides/070724_056_a.htmlslides/070724_058_a.html
slides/070724_059_a.htmlslides/070724_060_a.htmlslides/070724_061_a.htmlslides/070724_062_a.htmlslides/070724_065_a.html
slides/070724_069_a.htmlslides/070724_071_a.htmlslides/070724_072_a.htmlslides/070724_074_a.htmlslides/070724_076_a.html
slides/070724_077_a.htmlslides/070724_079_a.htmlslides/070724_082_a.htmlslides/070724_083_a.htmlslides/070724_084_a.html
slides/070724_091_a.htmlslides/070724_092_a.htmlslides/070724_093_a.htmlslides/070724_096_a.htmlslides/070724_100_a.html
slides/070724_102_a.htmlslides/070724_103_a.htmlslides/070724_105_a.htmlslides/070724_106_a.htmlslides/070724_107_a.html
slides/070724_108_a.htmlslides/070724_109_a.htmlslides/070724_112_a.htmlslides/070724_113_a.htmlslides/070724_115_a.html
slides/070724_116_a.htmlslides/070724_119_a.htmlslides/070724_120_a.htmlslides/070724_121_a.htmlslides/070724_123_a.html
slides/070724_127_a.htmlslides/070724_128_a.htmlslides/070724_129_a.htmlslides/070724_130_a.htmlslides/070724_132_a.html
slides/070724_134_a.htmlslides/070724_136_a.htmlslides/070724_139_a.htmlslides/070724_141_a.htmlslides/070724_142_a.html