En nedlagd omformarstation

I detta berg omformades 50 Hz till 16 2/3 Hz 15 kV för strömförsörjningen av järnvägen. Som så mycket annat i Sverige sprängdes även järnvägens omformarstationer in i bergrum. Men nu, 50-60 år efter att anläggningarna byggts, har järnvägen andra behov som kräver moderna anläggningar och fortifikatoriskt skydd står inte längre lika högt på dagordningen som det gjorde under kalla kriget.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070916_212_a.htmlslides/070916_213_a.htmlslides/070916_214_a.htmlslides/070916_215_a.htmlslides/070916_216_a.html
slides/070916_217_a.htmlslides/070916_219_a.htmlslides/070916_221_a.htmlslides/070916_222_a.htmlslides/070916_223_a.html
slides/070916_224_a.htmlslides/070916_226_a.htmlslides/070916_227_a.htmlslides/070916_228_a.htmlslides/070916_230_a.html
slides/070916_231_a.htmlslides/070916_232_a.htmlslides/070916_235_a.htmlslides/070916_236_a.htmlslides/070916_238_a.html