Myttingelinjen

Myttingelinjen, även kallad Värmdölinjen, är en ca 2 kilometer lång försvarslinje mellan Myttingeviken och Vretaviken på Värmdö. Linjen byggdes 1899-1903 för att skydda Oxdjupet från infanterianfall från Värmdön. På Rindö finns också samtida försvarsanläggningar, deras uppgift var däremot att i första hand förhindra inträngning genom Oxdjupet.
Myttingelinjen består av 7 batteriställningar med en stenmur emellan. Batteri > 3 och > 5, även kallade Myttingefortet respektive Vretafortet, är nedsprängda bergfort med en 10 meter djup stormningsgrav. De var utrustade med 8,4 cm kanoner m/1881. Batteri > 1, > 2, > 4 och > 6 var öppna och bestyckade med 8 mm kulsprutor m/1894 som kunde flyttas på räls mellan skjutställningarna inom batteriet. Det > 7:e batteriet avviker från övriga. Det byggdes 1902 och utrustades med fyra 12 cm kanoner m/1885 på hjullavett. Senare utökades beväpningen ytterligare.
Värmdölinjen slopades 1925 men fortsatte användas som förråd fram till kalla krigets slut. Hela linjen ligger på numera nedlagda KA 1:s övningsområde.
4:e batteriet fick ett ovanligt användningsområde; kring 1960 förvarades enligt uppgift lågaktivt avfall inuti dessa > stålcylindrar. Avfallet kom från Sveriges första reaktor R1 vid Drottning Kristinas väg på KTH.
Bilderna Börjar vid 1:a batteriet och fortsätter sedan till 7:e batteriet. I texten ovan är batteriernas nummer länkar som leder till första fotot från respektive batteri.
Galleriet avslutas med några bilder på Vretafortet som togs i samband med plomberingen sommaren 2009. Idag är hela myttingelinjen plomberad, dock inte riven utan plomberingen har mestadels genomförts så att skillnaden som syns utifrån är liten.

Bilderna är tagna i mars 2007, februari 2008 och sommaren 2009.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/080208_063_a.htmlslides/080208_064_a.htmlslides/080208_065_a.htmlslides/080208_066_a.htmlslides/080208_067_a.html
slides/080208_068_a.htmlslides/080208_069_a.htmlslides/080208_070_a.htmlslides/080208_071_a.htmlslides/080208_072_a.html
slides/080208_073_a.htmlslides/080208_074_a.htmlslides/080208_075_a.htmlslides/080208_076_a.htmlslides/080208_077_a.html
slides/080208_078_a.htmlslides/080208_079_a.htmlslides/080208_081_a.htmlslides/080208_082_a.htmlslides/080208_083_a.html
slides/080208_084_a.htmlslides/080208_085_a.htmlslides/080208_086_a.htmlslides/080208_061_a.htmlslides/080208_062_a.html
slides/070315_138_a.htmlslides/070315_137_a.htmlslides/070315_133_a.htmlslides/070315_134_a.htmlslides/070315_135_a.html
slides/070315_136_a.htmlslides/070315_089_a.htmlslides/070315_092_a.htmlslides/070315_096_a.htmlslides/070315_103_a.html
slides/070315_104_a.htmlslides/070315_105_a.htmlslides/070315_106_a.htmlslides/070315_107_a.htmlslides/070315_108_a.html
slides/070315_109_a.htmlslides/070315_110_a.htmlslides/070315_111_a.htmlslides/070315_114_a.htmlslides/070315_116_a.html
slides/070315_119_a.htmlslides/070315_120_a.htmlslides/070315_121_a.htmlslides/070315_125_a.htmlslides/070315_130_a.html
slides/070315_078_a.htmlslides/070315_074_a.htmlslides/070315_076_a.htmlslides/070315_084_a.htmlslides/070315_075_a.html
slides/070315_082_a.htmlslides/070315_067_a.htmlslides/070315_065_a.htmlslides/070315_063_a.htmlslides/070315_072_a.html
slides/070315_139_a.htmlslides/070315_140_a.htmlslides/080208_087_a.htmlslides/080208_088_a.htmlslides/080208_090_a.html
slides/080208_092_a.htmlslides/080208_093_a.htmlslides/080208_095_a.htmlslides/080208_097_a.htmlslides/080208_098_a.html
slides/080208_099_a.htmlslides/080208_100_a.htmlslides/080208_102_a.htmlslides/080208_104_a.htmlslides/080208_106_a.html
slides/080208_107_a.htmlslides/080208_133_a.htmlslides/080208_125_a.htmlslides/080208_127_a.htmlslides/080208_128_a.html
slides/080208_130_a.htmlslides/080208_132_a.htmlslides/080208_118_a.htmlslides/080208_117_a.htmlslides/080208_116_a.html
slides/080208_109_a.htmlslides/080208_110_a.htmlslides/080208_111_a.htmlslides/080208_112_a.htmlslides/080208_113_a.html
slides/090627_015_a.htmlslides/090627_017_a.htmlslides/090627_019_a.htmlslides/090627_021_a.htmlslides/090627_022_a.html
slides/090627_023_a.htmlslides/090627_024_a.htmlslides/090627_026_a.htmlslides/090627_028_a.htmlslides/090627_029_a.html
slides/090627_030_a.htmlslides/090627_031_a.htmlslides/090627_034_a.htmlslides/090627_035_a.htmlslides/090627_036_a.html
slides/090627_037_a.htmlslides/090627_038_a.htmlslides/090627_039_a.htmlslides/090627_041_a.htmlslides/090627_044_a.html