Ljusne Plywoodfabrik

Ljusne var en järnbruksort men i början av 1900-talet lades järnverket successivt ned och trä blev den dominerande industrigrenen. 1925 startade Sveriges då största plywoodfabrik i valsverkets gamla lokaler. Efter bara två år eldhärjades byggnaden men en ny fabrik uppfördes omgående och driften i denna upptogs 1928. Det är resterna av den fabriken som visas på bilderna nedan.
1934 tillkom en bordfabrik och 1944 en trähusfabrik. Fabrikerna ingick i Ljusne-Woxna AB som ägdes av Ströms Bruk. Två sågverk fanns sedan tidigare. På 1960-talet var Ljusne-Woxna som störst och bestod av Ljusne Kättingfabrik, Ljusne Mekaniska Verkstad, Ljusne Plywoodfabrik, Ljusne Wallboardfabrik, Ljusne Trähusfabrik och Ljusne Kraftstation samt sågverket i Ljusne. Utöver det fanns sågverket i Ala.
På 1970-talet började dock nedläggningarna: I början av decenniet läggs trähustillverkningen och sågverket ned. Kättingfabriken upplever ett kort uppsving när oljeborrningen tilltog i samband med oljekrisen 1974-1975 men under 1970-talets senare hälft försämras ekonomin drastiskt i samband med varvskrisen och minskat oljeletande.
1965 köps Ljusne-Woxna av Ströms Bruk och blir Ström-Ljusne. 1967 träder Bergvik och Ala in som ägare och 1976 även Stora Kopparberg. Plywoodfabriken tas över av Fiberinvest 1983 och 1986 av Swedply. 1990 läggs den slutligen ned efter att gått med underskott i 10 år. Bordfabriken läggs ned 1992. Kättingfabriken upplever ett kortvarigt uppsving på 1980-talet efter diverse ägarbyten men 2003 läggs tillverkningen ned. Plywoodfabriken revs hösten 2007 efter att ha stått tom sedan nedläggningen. Den enda verksamheten som var kvar var ett enmansföretag som tillverkade små trähus i en liten del av de gamla byggnaderna. Idag är endast Ala sågverk, kraftstationen och en liten rest av den mekaniska verkstaden i drift.
Fotografierna är tagna i september 2007, en månad innan rivningen.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070909_069_a.htmlslides/070909_070_a.htmlslides/070909_071_a.htmlslides/070909_072_a.htmlslides/070909_075_a.html
slides/070909_076_a.htmlslides/070909_077_a.htmlslides/070909_078_a.htmlslides/070909_079_a.htmlslides/070909_081_a.html
slides/070909_082_a.htmlslides/070909_083_a.htmlslides/070909_085_a.htmlslides/070909_088_a.htmlslides/070909_089_a.html
slides/070909_091_a.htmlslides/070909_092_a.htmlslides/070909_094_a.htmlslides/070909_096_a.htmlslides/070909_100_a.html
slides/070909_101_a.htmlslides/070909_103_a.htmlslides/070909_105_a.htmlslides/070909_107_a.htmlslides/070909_108_a.html
slides/070909_110_a.htmlslides/070909_111_a.htmlslides/070909_114_a.htmlslides/070909_115_a.htmlslides/070909_116_a.html
slides/070909_117_a.htmlslides/070909_118_a.htmlslides/070909_123_a.htmlslides/070909_124_a.htmlslides/070909_125_a.html
slides/070909_126_a.htmlslides/070909_129_a.htmlslides/070909_130_a.htmlslides/070909_131_a.htmlslides/070909_132_a.html
slides/070909_135_a.htmlslides/070909_143_a.htmlslides/070909_144_a.htmlslides/070909_145_a.htmlslides/070909_146_a.html
slides/070909_147_a.htmlslides/070909_148_a.htmlslides/070909_151_a.htmlslides/070909_152_a.htmlslides/070909_155_a.html
slides/070909_156_a.htmlslides/070909_160_a.htmlslides/070909_163_a.htmlslides/070909_164_a.htmlslides/070909_167_a.html
slides/070909_168_a.htmlslides/070909_169_a.htmlslides/070909_170_a.htmlslides/070909_172_a.htmlslides/070909_173_a.html
slides/070909_174_a.htmlslides/070909_175_a.htmlslides/070909_184_a.htmlslides/070909_191_a.htmlslides/070909_265_a.html
slides/070909_307_a.htmlslides/070909_308_a.htmlslides/070909_309_a.htmlslides/070909_310_a.htmlslides/ljusne-skylt_w_a.html