Kalixlinjen

Mellan Torne Älv och Kalixälven fanns en relativt omfattande befäst försvarslinje som skulle fördröja ett eventuellt ryskt anfall från Finland. Ett antal fort började anläggas under andra världskriget, de sista färdigställdes i slutet av 1960-talet. Kanonerna var gamla kanoner från pansarskepp. I slutet av 1990-talet utgick forten ur krigsorganisationen.
De flesta fort är rivna och plomberade, men några är sålda till privata intressen. Det här fortet användes ett tag för olika event med övernattning, men antagligen var det svårt att få ekonomi i det och nu ligger det för fäfot.

Fotograferat i juli 2016.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/160708_080_a.htmlslides/160708_091_a.htmlslides/160708_092_a.htmlslides/160708_096_a.htmlslides/160708_098_a.html
slides/160708_099_a.htmlslides/160708_100_a.htmlslides/160708_101_a.htmlslides/160708_103_a.htmlslides/160708_104_a.html
slides/160708_105_a.htmlslides/160708_107_a.htmlslides/160708_108_a.htmlslides/160708_114_a.htmlslides/160708_115_a.html
slides/160708_118_a.htmlslides/160708_120_a.htmlslides/160708_124_a.htmlslides/160708_125_a.htmlslides/160708_128_a.html
slides/160708_130_a.htmlslides/160708_131_a.htmlslides/160708_132_a.htmlslides/160708_135_a.htmlslides/160708_138_a.html
slides/160708_140_a.htmlslides/160708_144_a.htmlslides/160708_145_a.htmlslides/160708_150_a.htmlslides/160708_152_a.html