Pionjärjänvägen i Minsk

I framförallt forna Sovjetunionen var det vanligt att statsjärnvägen hade så kallade pionjärjärnvägar där ungdomen skulle skolas in i järnvägsyrket. De flesta av dessa järnvägar har lagts ned, vissa drivs vidare som parkjärnvägar av ideella föreningar och vissa drivs fortfarande av statsjärnvägen med samma syfte som förr. Dock är det sällsynt att driften är lika lik stora järnvägens men med barn i rollerna som i Minsk.

Fotograferat 2005.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/050803_053.htmlslides/050803_055.htmlslides/050803_057.htmlslides/050803_058.htmlslides/050803_061.html
slides/050803_062.htmlslides/050803_065.htmlslides/050803_066.htmlslides/050803_067.htmlslides/050803_069.html
slides/050803_070.htmlslides/050803_071.htmlslides/050803_073.htmlslides/050803_076.htmlslides/050803_079.html
slides/050803_080.htmlslides/050803_081.htmlslides/050803_082.htmlslides/050803_083.htmlslides/050803_085.html