En ångsåg

Detta är ytterligare ett exempel på en liten ångsåg. Denna Kristinehamns-byggda ångmaskin drev en generator som i sin tur drev sågen. Antagligen var sågen ursprungligen direktdriven, först med vattenkraft och senare med ånga. Maskinhuset är mycket trångt och enkelt utfört. Bredvid maskinhuset ligger också ett litet vattenkraftverk.
Fotograferat i september 2010.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/100912_061_a.htmlslides/100912_071_a.htmlslides/100912_075_a.htmlslides/100912_077_a.htmlslides/100912_078_a.html
slides/100912_079_a.htmlslides/100912_083_a.htmlslides/100912_084_a.htmlslides/100912_085_a.htmlslides/100912_086_a.html
slides/100912_088_a.htmlslides/100912_089_a.htmlslides/100912_093_a.htmlslides/100912_094_a.htmlslides/100912_096_a.html
slides/100912_099_a.htmlslides/100912_104_a.htmlslides/100912_105_a.htmlslides/100912_106_a.htmlslides/100912_107_a.html
slides/100912_108_a.htmlslides/100912_109_a.htmlslides/100912_110_a.htmlslides/100912_112_a.htmlslides/100912_118_a.html