Gusums Bruk

Tidigare en av Sveriges största blixtlåstillverkare. Numera är byggnaderna rivna och området sanerat.

Fotograferat 2007

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070414_082_a.htmlslides/070414_083_a.htmlslides/070414_085_a.htmlslides/070414_086_a.htmlslides/070414_088_a.html
slides/070414_089_a.htmlslides/070414_092_a.htmlslides/070414_093_a.htmlslides/070414_095_a.htmlslides/070414_097_a.html
slides/070414_099_a.htmlslides/070414_101_a.htmlslides/070414_102_a.htmlslides/070414_103_a.htmlslides/070414_108_a.html
slides/070414_110_a.htmlslides/070414_111_a.htmlslides/070414_116_a.htmlslides/070414_117_a.htmlslides/070414_121_a.html
slides/070414_122_a.htmlslides/070414_124_a.htmlslides/070414_132_a.htmlslides/070414_133_a.htmlslides/070414_134_a.html
slides/070414_135_a.htmlslides/070414_136_a.htmlslides/070414_139_a.htmlslides/070414_142_a.htmlslides/070414_143_a.html
slides/070414_149_a.htmlslides/070414_156_a.htmlslides/070414_160_a.htmlslides/070414_161_a.htmlslides/070414_165_a.html
slides/070414_166_a.htmlslides/070414_167_a.htmlslides/070414_170_a.htmlslides/070414_175_a.htmlslides/070414_176_a.html
slides/070414_177_a.htmlslides/070414_182_a.htmlslides/070414_184_a.htmlslides/070414_187_a.htmlslides/070414_188_a.html
slides/070414_189_a.htmlslides/070414_190_a.htmlslides/070414_191_a.htmlslides/070414_194_a.htmlslides/070414_196_a.html
slides/070414_198_a.htmlslides/070414_199_a.htmlslides/070414_200_a.htmlslides/070414_201_a.htmlslides/070414_205_a.html
slides/070414_206_a.htmlslides/070414_207_a.htmlslides/070414_208_a.htmlslides/070414_210_a.htmlslides/070414_211_a.html
slides/070414_213_a.htmlslides/070414_216_a.htmlslides/070414_218_a.htmlslides/070414_219_a.htmlslides/070414_224_a.html
slides/070414_225_a.htmlslides/070414_228_a.htmlslides/070414_230_a.htmlslides/070414_237_a.htmlslides/070414_247_a.html