Värtagasverket – Pumpcentralen med flera byggnader

I pumpcentralen pumpades gasen in i klockorna och ut på ledningsnätet. I samband med en modernisering med start 1948 byggdes bland annat en ny pumpcentral och ångcentral. Pumpcentralen är inrymd i Bobergs gamla byggnad som i första hand byggdes som mätarehus, på 1920-talet byggdes det ut med ett pumprum. Den var i drift till slutet, dock användes de gamla ångturbindrivna pumparna normalt inte längre utan modernare elektriska.
Gasens energiinnehåll mäts i speciella apparater som också har en låga utanför för att visa att de är i drift. Till gasverket hör även en modernare ångcentral med två ångpannor, ett laboratorium, reservkraft etc. Utöver det finns verkstäder, förråd, kontor mm. Förr hade gasverket egna lok med tillhörande lokstall.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/090328_140_a.htmlslides/090328_142_a.htmlslides/090328_143_a.htmlslides/090328_144_a.htmlslides/090328_146_a.html
slides/090328_149_a.htmlslides/090328_150_a.htmlslides/090328_152_a.htmlslides/090328_154_a.htmlslides/090328_156_a.html
slides/090328_157_a.htmlslides/090328_158_a.htmlslides/090328_159_a.htmlslides/090328_160_a.htmlslides/090328_162_a.html
slides/090328_163_a.htmlslides/090328_164_a.htmlslides/090328_166_a.htmlslides/090328_167_a.htmlslides/090328_168_a.html
slides/090328_170_a.htmlslides/090328_172_a.htmlslides/090328_176_a.htmlslides/090328_177_a.htmlslides/090328_179_a.html
slides/090328_182_a.htmlslides/090328_183_a.htmlslides/090328_184_a.htmlslides/090328_187_a.htmlslides/090328_189_a.html
slides/090328_191_a.htmlslides/090328_192_a.htmlslides/090328_193_a.htmlslides/090328_195_a.htmlslides/090328_196_a.html
slides/090328_198_a.htmlslides/090328_199_a.htmlslides/090328_201_a.htmlslides/090328_203_a.htmlslides/090328_205_a.html
slides/090328_237_a.htmlslides/090328_238_a.htmlslides/090328_284_a.htmlslides/090328_285_a.htmlslides/090329_001_a.html
slides/090329_002_a.htmlslides/090329_138_a.htmlslides/090329_139_a.htmlslides/090329_140_a.htmlslides/100313_006_a.html
slides/100313_011_a.htmlslides/100313_014_a.htmlslides/100313_017_a.htmlslides/100627_027_a.htmlslides/100627_308_a.html
slides/100627_330_a.htmlslides/100627_331_a.htmlslides/100627_332_a.htmlslides/100627_334_a.htmlslides/100627_335_a.html
slides/100627_336_a.htmlslides/100627_338_a.htmlslides/100627_347_a.htmlslides/100627_349_a.htmlslides/100627_405_a.html
slides/100627_421_a.htmlslides/100627_422_a.htmlslides/100627_424_a.htmlslides/100627_426_a.htmlslides/100627_429_a.html
slides/100627_431_a.htmlslides/100627_432_a.htmlslides/100627_434_a.htmlslides/100627_443_a.htmlslides/100627_445_a.html