Edsbruk

Eds Cellulosas pappersmassefabrik är ett av många små pappersbruk som fanns i Sverige in på 1970-talet med en produktion som var i storleksordningen en veckoproduktion hos de stora bruken. De flesta små pappersbruk lades ned, vissa försökte överleva genom specialisering. Några få lyckades men resterande fick bara något decennium i respit tills den oundvikliga nedläggningen blev ett faktum. 1977 kom nedläggningsbeskedet. Pengar lånades och stora investeringar gjordes för att börja producera specialpapper. Fabriken överlevde fram till 1990 då bruket inte gick att rädda längre. Mellan 1990 och 2007 förföll byggnaderna men nu rivs det som inte behövs och resten ska bli en "country-club". Klockan 13 fredagen den 11 maj 2007 föll pannan till marken. Idag återstår antagligen ännu färre byggnader. De första bilderna är från den 14 april 2007, resterande från 14 maj 2007 då rivningen var i full gång.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070414_281_a.htmlslides/070414_284_a.htmlslides/070414_289_a.htmlslides/070414_291_a.htmlslides/070414_294_a.html
slides/070414_296_a.htmlslides/070414_297_a.htmlslides/070414_299_a.htmlslides/070414_300_a.htmlslides/070414_301_a.html
slides/070414_317_a.htmlslides/070414_318_a.htmlslides/070414_319_a.htmlslides/070514_002_a.htmlslides/070514_006_a.html
slides/070514_008_a.htmlslides/070514_009_a.htmlslides/070514_010_a.htmlslides/070514_012_a.htmlslides/070514_013_a.html
slides/070514_014_a.htmlslides/070514_015_a.htmlslides/070514_018_a.htmlslides/070514_019_a.htmlslides/070514_020_a.html
slides/070514_021_a.htmlslides/070514_022_a.htmlslides/070514_023_a.htmlslides/070514_026_a.htmlslides/070514_027_a.html
slides/070514_028_a.htmlslides/070514_029_a.htmlslides/070514_030_a.htmlslides/070514_033_a.htmlslides/070514_035_a.html
slides/070514_036_a.htmlslides/070514_038_a.htmlslides/070514_039_a.htmlslides/070514_042_a.htmlslides/070514_043_a.html
slides/070514_044_a.htmlslides/070514_046_a.htmlslides/070514_051_a.htmlslides/070514_052_a.htmlslides/070514_053_a.html
slides/070514_054_a.htmlslides/070514_057_a.htmlslides/070514_058_a.htmlslides/070514_059_a.htmlslides/070514_060_a.html
slides/070514_061_a.htmlslides/070514_063_a.htmlslides/070514_064_a.htmlslides/070514_065_a.htmlslides/070514_066_a.html
slides/070514_067_a.htmlslides/070514_068_a.htmlslides/070514_069_a.htmlslides/070514_073_a.htmlslides/070514_077_a.html
slides/070514_078_a.htmlslides/070514_081_a.htmlslides/070514_082_a.htmlslides/070514_083_a.htmlslides/070514_084_a.html
slides/070514_088_a.htmlslides/070514_090_a.htmlslides/070514_093_a.htmlslides/070514_094_a.htmlslides/070514_103_a.html