SSAB Tunnplåt Borlänge - Domnarvets Järnverk

Från Luleå levereras slabs, 11 meter långa och 22 cm tjocka stålämnen med en genomsnittlig vikt av 20 ton. Varje ämne är unikt och framställt för en viss kund. Slabsen ankommer till ämneslagret. Därifrån körs de med truckar till de två ugnarna där de hettas upp till ca 1200 grader. I förparet valsas ämnena ned till ca 30 mm tjocklek i vanligtvis 5 stick, varje ämne passerar 5 gånger genom förparet. Eftersom avståndet mellan förparet och färdigverket är kort rullas stålet upp innan bandet valsas till en tjocklek mellan 1,8 till 16 mm. Därefter kyls stålet och rullas sedan upp igen. Dessa rullar "coils" lagras sedan för avsvalning och leverans till kund eller vidare bearbetning. Deras vikt är maximalt 30 ton. Valsarna har ett extremt högt krav på precision och slits mycket fort, de byts cirka tre gånger per dygn. Därefter slipas de med 0,02 mm noggrannhet. Valsen kan slipas ca 80-170 gånger.
Nästa förädlingssteg är betning (lösning av järnoxid med saltsyra). Efter det kallvalsas den tunnaste plåten, från 1,8 mm ned till 0,33 mm. Den färdiga plåten levereras antingen i form av coils eller formatplåt. Plåten kan också förzinkas, lackas eller ytbehandlas på annat sätt innan leverans. Bildserien fortsätter med en bild från förzinkning av plåt, därefter pumpcentralen; det går åt stora mängder kylvatten. Sedan följer ytterligare ett antal bilder med leveransklara coils och lastningen på järnväg. För den som önskar utförligare information har > SSAB informativa broschyrer. Se framförallt "varmvalsverket" och "kallvalsverket" ungefär halvvägs ned på sidan.
Domnarvet var en gång Sveriges största järnverk. Det anlades 1872 och 1878 togs den första masugnen i drift. 1976 hade stålverket flest anställda men 1970-talets stålkris framtvingande stora förändringar. 1981 lades den malmbaserade stålframställningen ned, 1989 försvann den skrotbaserade. Tidigare valsades också annat än bara tunnplåt, till exempel järnvägsräls, balkar av olika slag, durkplåtar med mera.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070915_004_a.htmlslides/070915_015_a.htmlslides/070915_016_a.htmlslides/070915_017_a.htmlslides/070915_018_a.html
slides/070915_020_a.htmlslides/070915_021_a.htmlslides/070915_022_a.htmlslides/070915_024_a.htmlslides/070915_026_a.html
slides/070915_027_a.htmlslides/070915_030_a.htmlslides/070915_031_a.htmlslides/070915_032_a.htmlslides/070915_033_a.html
slides/070915_038_a.htmlslides/070915_039_a.htmlslides/070915_040_a.htmlslides/070915_041_a.htmlslides/070915_043_a.html
slides/070915_046_a.htmlslides/070915_048_a.htmlslides/070915_050_a.htmlslides/070915_051_a.htmlslides/070915_052_a.html
slides/070915_053_a.htmlslides/070915_054_a.htmlslides/070915_055_a.htmlslides/070915_056_a.htmlslides/070915_058_a.html
slides/070915_062_a.htmlslides/070915_063_a.htmlslides/070915_064_a.htmlslides/070915_068_a.htmlslides/070915_069_a.html
slides/070915_071_a.htmlslides/070915_072_a.htmlslides/070915_075_a.htmlslides/070915_076_a.htmlslides/070915_079_a.html
slides/070915_081_a.htmlslides/070915_084_a.htmlslides/070915_086_a.htmlslides/070915_087_a.htmlslides/070915_092_a.html
slides/070915_093_a.htmlslides/070915_094_a.htmlslides/070915_096_a.htmlslides/070915_097_a.htmlslides/070915_098_a.html
slides/070915_103_a.htmlslides/070915_112_a.htmlslides/070915_113_a.htmlslides/070915_114_a.htmlslides/070915_116_a.html
slides/070915_117_a.htmlslides/070915_119_a.htmlslides/070915_120_a.htmlslides/070915_121_a.htmlslides/070915_123_a.html
slides/070915_127_a.htmlslides/070915_131_a.htmlslides/070915_133_a.htmlslides/070915_135_a.htmlslides/070915_136_a.html
slides/070915_137_a.htmlslides/070915_138_a.htmlslides/070915_139_a.htmlslides/070915_140_a.htmlslides/070915_141_a.html
slides/070915_142_a.htmlslides/070915_144_a.htmlslides/070915_145_a.htmlslides/070915_148_a.htmlslides/070915_151_a.html
slides/070915_152_a.htmlslides/070915_153_a.htmlslides/070915_154_a.htmlslides/070915_159_a.htmlslides/070915_160_a.html
slides/070915_161_a.htmlslides/070915_163_a.htmlslides/070915_164_a.htmlslides/070915_165_a.htmlslides/070915_166_a.html
slides/070915_167_a.htmlslides/070915_168_a.htmlslides/070915_172_a.htmlslides/070915_177_a.htmlslides/070915_179_a.html