La Paz and Lake Titicaca

La Paz är i praktiken Bolivias huvudstad och en av världens högst belägna städer, 3600 meter över havet. På grund av att staden är mycket kuperad och minibussarna korkade igen vägarna började man bygga linbanor som kollektivtrafik för några år sedan.
För att komma till Copacabana från Bolivia utan att köra via Peru behöver bussen färjas över ett sund vid Tiquina. Passagerarna får åka i en separat båt. Isla del Sol är en naturskön ö i Titicacasjön med många Inka-lämningar.

La Paz is in practice Bolivia's capital and one of the world's highest cities, 3600 meters above sea level. Because the city is very hilly and traffic jams were frequent, the city started to build cable cars for public transportation a few years ago.
The road to Copacabana crosses a strait at Tiquina where the bus needs to be ferried across. Isla del Sol is a beautiful island in Lake Titicaca with many Inca relics.

> Åter till Sydamerika-resan - back to the South America-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.

slides/141103_002_a.htmlslides/141103_003_a.htmlslides/141103_005_a.htmlslides/141103_008_a.htmlslides/141103_010_a.html
slides/141103_011_a.htmlslides/141103_012_a.htmlslides/141103_013_a.htmlslides/141103_015_a.htmlslides/141103_017_a.html
slides/141103_018_a.htmlslides/141104_002_a.htmlslides/141108_001_a.htmlslides/141108_007_a.htmlslides/141108_008_a.html
slides/141108_009_a.htmlslides/141108_011_a.htmlslides/141108_012_a.htmlslides/141108_014_a.htmlslides/141108_020_a.html
slides/141108_023_a.htmlslides/141108_026_a.htmlslides/141108_033_a.htmlslides/141108_034_a.htmlslides/141108_035_a.html
slides/141108_036_a.htmlslides/141108_037_a.htmlslides/141108_040_a.htmlslides/141108_042_a.htmlslides/141108_044_a.html
slides/141108_046_a.htmlslides/141108_047_a.htmlslides/141108_048_a.htmlslides/141108_049_a.htmlslides/141108_050_a.html
slides/141108_054_a.htmlslides/141108_056_a.htmlslides/141108_057_a.htmlslides/141108_058_a.htmlslides/141108_059_a.html
slides/141108_060_a.htmlslides/141108_062_a.htmlslides/141108_069_a.htmlslides/141108_073_a.htmlslides/141108_075_a.html
slides/141108_077_a.htmlslides/141108_082_a.htmlslides/141108_088_a.htmlslides/141108_091_a.htmlslides/141108_092_a.html
slides/141108_093_a.htmlslides/141108_100_a.htmlslides/141108_104_a.htmlslides/141108_105_a.htmlslides/141108_107_a.html
slides/141108_109_a.htmlslides/141108_114_a.htmlslides/141108_115_a.htmlslides/141108_119_a.htmlslides/141108_120_a.html
slides/141108_121_a.htmlslides/141108_123_a.htmlslides/141108_124_a.htmlslides/141108_125_a.htmlslides/141109_001_a.html
slides/141109_007_a.htmlslides/141109_008_a.htmlslides/141109_009_a.htmlslides/141109_010_a.htmlslides/141109_013_a.html
slides/141109_018_a.htmlslides/141109_019_a.htmlslides/141109_020_a.htmlslides/141109_023_a.htmlslides/141109_027_a.html
slides/141109_036_a.htmlslides/141109_038_a.htmlslides/141109_041_a.htmlslides/141109_042_a.htmlslides/141109_046_a.html
slides/141109_048_a.htmlslides/141109_050_a.htmlslides/141109_051_a.htmlslides/141109_053_a.htmlslides/141109_055_a.html
slides/141109_057_a.htmlslides/141109_058_a.htmlslides/141110_001_a.htmlslides/141110_002_a.htmlslides/141110_004_a.html
slides/141110_005_a.htmlslides/141110_006_a.htmlslides/141110_009_a.htmlslides/141110_010_a.htmlslides/141110_012_a.html
slides/141110_016_a.htmlslides/141110_017_a.htmlslides/141110_018_a.htmlslides/141110_023_a.htmlslides/141110_027_a.html
slides/141110_030_a.htmlslides/141110_031_a.htmlslides/141110_035_a.htmlslides/141110_036_a.htmlslides/141110_038_a.html
slides/141110_041_a.htmlslides/141110_042_a.htmlslides/141110_043_a.htmlslides/141110_045_a.htmlslides/141110_046_a.html
slides/141110_051_a.htmlslides/141110_053_a.htmlslides/141110_054_a.htmlslides/141110_055_a.htmlslides/141110_057_a.html
slides/141110_059_a.htmlslides/141110_060_a.htmlslides/141110_061_a.htmlslides/141110_062_a.htmlslides/141110_070_a.html
slides/141110_082_a.htmlslides/141110_083_a.htmlslides/141110_084_a.htmlslides/141110_086_a.htmlslides/141110_087_a.html
slides/141110_090_a.htmlslides/141110_093_a.htmlslides/141110_097_a.htmlslides/141110_098_a.htmlslides/141110_102_a.html
slides/141110_104_a.htmlslides/141110_105_a.htmlslides/141110_108_a.htmlslides/141110_111_a.htmlslides/141110_113_a.html
slides/141110_114_a.htmlslides/141110_117_a.htmlslides/141110_118_a.htmlslides/141110_120_a.htmlslides/141110_121_a.html