Independence Mine

Independence Mine var en guldgruva i Talkeetna-bergen. Gruvområdet omnämns första gången 1897. Dagens gruva anlades 1934 av Wasilla Mining Company. 1950 lades gruvan ned, men det fanns planer på att återöppna den, därför är anläggningen relativt komplett. Idag är området en State historic Park.

The Independence Mine was a gold mine in the Talkeetna Mountains in Alaska. The site was first mentioned in 1897, but the mine of today was built by the Wasilla Mining Company in 1934. Operations ended in 1950 but it was planned to eventually open the mine again, therefore buildings and tools remained. Today it is a State Historic Park

> Åter till Alaska-Kanada-resan - back to the Alaska-Canada-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.

slides/150816_015_a.htmlslides/150816_018_a.htmlslides/150816_019_a.htmlslides/150816_021_a.htmlslides/150816_023_a.html
slides/150816_024_a.htmlslides/150816_027_a.htmlslides/150816_031_a.htmlslides/150816_032_a.htmlslides/150816_033_a.html
slides/150816_034_a.htmlslides/150816_036_a.htmlslides/150816_037_a.htmlslides/150816_038_a.htmlslides/150816_039_a.html
slides/150816_041_a.htmlslides/150816_042_a.htmlslides/150816_043_a.htmlslides/150816_044_a.htmlslides/150816_045_a.html
slides/150816_047_a.htmlslides/150816_049_a.htmlslides/150816_050_a.htmlslides/150816_051_a.htmlslides/150816_052_a.html
slides/150816_053_a.htmlslides/150816_055_a.htmlslides/150816_058_a.htmlslides/150816_061_a.htmlslides/150816_063_a.html
slides/150816_067_a.htmlslides/150816_069_a.htmlslides/150816_071_a.htmlslides/150816_073_a.htmlslides/150816_075_a.html
slides/150816_076_a.htmlslides/150816_083_a.htmlslides/150816_084_a.htmlslides/150816_085_a.htmlslides/150816_086_a.html
slides/150816_090_a.htmlslides/150816_091_a.htmlslides/150816_095_a.htmlslides/150816_101_a.htmlslides/150816_103_a.html
slides/150816_104_a.htmlslides/150816_110_a.htmlslides/150816_114_a.htmlslides/150816_115_a.htmlslides/150816_118_a.html
slides/150816_119_a.htmlslides/150816_120_a.htmlslides/150816_121_a.htmlslides/150816_124_a.htmlslides/150816_126_a.html
slides/150816_127_a.htmlslides/150816_132_a.htmlslides/150816_135_a.htmlslides/150816_136_a.htmlslides/150816_138_a.html
slides/150816_140_a.htmlslides/150816_142_a.htmlslides/150816_145_a.htmlslides/150816_147_a.htmlslides/150816_149_a.html
slides/150816_150_a.htmlslides/150816_152_a.htmlslides/150816_156_a.htmlslides/150816_157_a.htmlslides/150816_160_a.html