Alaska - Chicken - Gold dredge

Chicken är ett litet guldgrävarsamhälle I Alaska med 7 permanenta invånare. I området finns fortfarande aktiva guldgruvor. Ett flertal nedlagda Gold dredges finns i området. Det är en flytande grävmaskin som skyfflar upp gruset från flodbotten och sedan vaskar fram guldet. I Alaska och Yukon fanns många Gold dredges, ursprungligen ångdrivna, senare diesel(elektriska). Idag är det dock få som återstår, eftersom de är byggda av trä, som allt annat i regionen, har väder och vind gått dem hårt åt. Eftersom det inte fanns vägar och fortfarande idag inte finns året-runt-vägar till alla samhällen gjordes så mycket som möjligt av material som fanns på plats och endast det som var absolut nödvändigt transporterades dit.

Chicken is a small gold mining community in Alaska with 7 permanent residents. There are still active gold mines in the area and a couple of Gold dredges are on display in the area.

For further reading, see > Wikipedia: Gold dredge

> Åter till Alaska-Kanada-resan - back to the Alaska-Canada-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.

slides/150817_063_a.htmlslides/150817_064_a.htmlslides/150817_066_a.htmlslides/150817_068_a.htmlslides/150817_069_a.html
slides/150817_071_a.htmlslides/150817_072_a.htmlslides/150817_073_a.htmlslides/150817_074_a.htmlslides/150817_076_a.html
slides/150817_077_a.htmlslides/150817_079_a.htmlslides/150817_080_a.htmlslides/150817_081_a.htmlslides/150817_083_a.html
slides/150817_084_a.htmlslides/150817_085_a.htmlslides/150817_087_a.htmlslides/150817_090_a.htmlslides/150817_091_a.html
slides/150817_092_a.htmlslides/150817_093_a.htmlslides/150817_094_a.htmlslides/150817_095_a.htmlslides/150817_098_a.html
slides/150817_099_a.htmlslides/150817_100_a.htmlslides/150817_101_a.htmlslides/150817_102_a.htmlslides/150817_103_a.html
slides/150817_104_a.htmlslides/150817_106_a.htmlslides/150817_107_a.htmlslides/150817_109_a.htmlslides/150817_110_a.html
slides/150817_111_a.htmlslides/150817_112_a.htmlslides/150817_113_a.htmlslides/150817_114_a.htmlslides/150817_116_a.html
slides/150817_117_a.htmlslides/150817_120_a.htmlslides/150817_123_a.htmlslides/150817_124_a.htmlslides/150817_126_a.html
slides/150817_127_a.htmlslides/150817_128_a.htmlslides/150817_129_a.htmlslides/150817_135_a.htmlslides/150817_136_a.html