Alaska & Alaska Railroad

Tågresa med Alaska Railroad Fairbanks-Anchorage. Järnvägen är en isolerad normalspårig järnväg, huvudlinjen Anchorage-Fairbanks är ca 760 km lång. Från Anchorage fortsatte vi med hyrbil via Independence Mine och Chicken till Dawson. För att få en uppfattning om avstånden är Anchorage-Dawson-Skagway ca 1600 km. Trots att det är otroligt öde är landskapet mycket varierat. Högsta berget Denali är 6190 m högt.

A trip on the Alaska Railroad Fairbanks-Anchorage. The railway is an isolated standard gauge railway, the main line Anchorage-Fairbanks is about 760 km long. From Anchorage we continued by car to Dawson. To get an idea of the distances, it is approximately 1600 kilometers from Anchorage to Skagway via Dawson. The highest mountain Denali is 6190 m high.

> Åter till Alaska-Kanada-resan - back to the Alaska-Canada-page
> Åter till huvudsidan - back to the main page

© Niklas Biedermann, may not be used without permission.

slides/150814_001_a.htmlslides/150814_011_a.htmlslides/150814_012_a.htmlslides/150815_006_a.htmlslides/150815_013_a.html
slides/150815_015_a.htmlslides/150815_020_a.htmlslides/150815_021_a.htmlslides/150815_026_a.htmlslides/150815_030_a.html
slides/150815_031_a.htmlslides/150815_038_a.htmlslides/150815_039_a.htmlslides/150815_045_a.htmlslides/150815_047_a.html
slides/150815_048_a.htmlslides/150815_050_a.htmlslides/150815_054_a.htmlslides/150815_055_a.htmlslides/150815_058_a.html
slides/150815_061_a.htmlslides/150815_062_a.htmlslides/150815_069_a.htmlslides/150815_071_a.htmlslides/150815_073_a.html
slides/150815_080_a.htmlslides/150815_081_a.htmlslides/150815_088_a.htmlslides/150815_093_a.htmlslides/150815_095_a.html
slides/150815_096_a.htmlslides/150815_100_a.htmlslides/150815_103_a.htmlslides/150815_107_a.htmlslides/150815_113_a.html
slides/150815_119_a.htmlslides/150815_120_a.htmlslides/150815_122_a.htmlslides/150815_125_a.htmlslides/150815_126_a.html
slides/150815_127_a.htmlslides/150815_129_a.htmlslides/150815_130_a.htmlslides/150815_133_a.htmlslides/150815_136_a.html
slides/150815_137_a.htmlslides/150815_139_a.htmlslides/150815_140_a.htmlslides/150815_141_a.htmlslides/150815_142_a.html
slides/150816_003_a.htmlslides/150816_006_a.htmlslides/150816_169_a.htmlslides/150816_174_a.htmlslides/150816_175_a.html
slides/150816_176_a.htmlslides/150816_177_a.htmlslides/150816_179_a.htmlslides/150816_184_a.htmlslides/150816_186_a.html
slides/150816_187_a.htmlslides/150816_189_a.htmlslides/150816_191_a.htmlslides/150816_192_a.htmlslides/150816_194_a.html
slides/150816_198_a.htmlslides/150816_200_a.htmlslides/150816_202_a.htmlslides/150816_203_a.htmlslides/150816_204_a.html
slides/150816_210_a.htmlslides/150816_212_a.htmlslides/150816_214_a.htmlslides/150816_216_a.htmlslides/150816_218_a.html
slides/150816_219_a.htmlslides/150816_220_a.htmlslides/150817_003_a.htmlslides/150817_011_a.htmlslides/150817_016_a.html
slides/150817_017_a.htmlslides/150817_019_a.htmlslides/150817_022_a.htmlslides/150817_024_a.htmlslides/150817_025_a.html
slides/150817_027_a.htmlslides/150817_030_a.htmlslides/150817_032_a.htmlslides/150817_034_a.htmlslides/150817_037_a.html
slides/150817_041_a.htmlslides/150817_044_a.htmlslides/150817_046_a.htmlslides/150817_048_a.htmlslides/150817_052_a.html
slides/150817_057_a.htmlslides/150817_058_a.htmlslides/150817_060_a.htmlslides/150817_139_a.htmlslides/150817_141_a.html