Fyra järnvägsrelaterade uppsatser jag skrivit inom ramen för mina studier på KTH.

> Kriterier för spänningen i banmatningsnät (2010)
I examensarbetet utreds vilken påverkan kontaktledningsspänningen har på trafiken.

> Banmatningssystem för höghastighetsjärnvägar (2006)
Examensarbetet består av allmän teknisk beskrivning av banmatningssystem, en internationell studie
av befintliga matningssystem och en enkel uppskattning av effektbehovet för Ostlänken i
Sverige.

> Elektrifieringen av Sveriges statsbanor (2002)
Motiven och besluten som ledde till elektrifieringen av statens järnvägsnät.

> Järnvägens elmatning (2002)
I första hand rekommenderas "Banmatningssystem för höghastighetsjärnvägar".
"Järnvägens elmatning" beskriver tillämpningen i Sverige något mer detaljerat men teoridelen är mer översiktlig.

 

 

> www.nth.se