Zinkgruvan - Knallagruvan

Fram till 2004 bröts malm i Knallagruvan. Numera tjänar laven som räddningschakt för den närbelägna Nygruvan och provkörs därför regelbundet.
Fotograferat i september 2011.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/110906_051_a.htmlslides/110906_062_a.htmlslides/110906_065_a.htmlslides/110906_067_a.htmlslides/110906_069_a.html
slides/110906_070_a.htmlslides/110906_071_a.htmlslides/110906_072_a.htmlslides/110906_073_a.htmlslides/110906_074_a.html
slides/110906_075_a.htmlslides/110906_076_a.htmlslides/110906_077_a.htmlslides/110906_078_a.htmlslides/110906_082_a.html
slides/110906_083_a.htmlslides/110906_085_a.htmlslides/110906_087_a.htmlslides/110906_088_a.htmlslides/110906_089_a.html
slides/110906_091_a.htmlslides/110906_092_a.htmlslides/110906_094_a.htmlslides/110906_096_a.htmlslides/110906_098_a.html