X420 från början till slut

Pendeltrafiken i Stockholm utökades kraftigt samtidigt som fordonen blev allt äldre med tillhörande ålderskrämpor. Fordonsbristen blev påtaglig eftersom beställningen av de nya vagnarna, X60, hade dragit ut på tiden. Till slut blev fordonsbristen så akut att olika provisoriska lösningar med äldre motorvagnar och danska personvagnar infördes men upplägget blev inte särskilt rationellt. Som en mer varaktig övergångslösning hyrdes 15 enheter av typen 420 från Deutsche Bahn. Tågen byggdes för Münchens S-Bahn på 1970-talet och höll på att fasas ut. SL lät bygga om enheterna och tanken var från början att de skulle vara i trafik i några år. Av olika anledningar blev trafikstarten av X420 kraftigt fördröjd och tågen fungerade inte så väl som SL hade föreställt sig. Efter knappt tre år i ordinarie trafik blev det dags för sista färden till skroten i Nykroppa - lagom när tågen började fungera pålitligt. Tågen gick i sitt ordinarie omlopp i morgonrusningen för att sedan tas ur trafik på Stockholm Central och köras direkt till Kristinehamn för egen maskin. I Kristinehamn tog Tågab över med ett diesellok som drog sista biten till Nykroppa. Det sista tåget lastades med reservdelar i Hagalund och Älvsjö innan det kördes till skrot. Efter det drogs ytterligare en enhet som hade stått avställd i Motala Verkstad efter en brand till skrot. Vagnarna hann bli lite drygt 30 år gamla varav knappt 30 år i trafik i München och knappt tre år i Stockholm.
Bildserien börjar med första enheten som precis har kommit till Älvsjöhallen från Motala Verkstad där den lackats i oktober 2002. Det kom dock att dröja ytterligare några månader tills tågen kom i regelbunden trafik. Därefter följer ett fåtal bilder av 420 i trafik. De flesta bilderna är från oktober till december 2005 där tågen körs till skrot. De sista bilderna från april 2006 visar resterna.

Enheterna som gick i trafik i Stockholm var följande i leveransordning: 420 062, 047, 058, 026, 119, 065, 027, 117, 054, 044, 110, 067, 020, 021, 060. 060 provkördes i Stockholm som första enhet men blev den sista som modifierades till serieutförandet De ombyggda enheterna levererades mellan oktober 2002 och maj 2003. Alla var tillverkade 1971-1972.
Nedanstående dagar kördes enheterna till skrot: 051027 - 047, 060, 117. 051104 - 020, 062, 110. 051125 - 026, 065, 119. 051212 - 027, 067. 051216 - 044, 054, 058. 060204 - drogs 021 från Motala till Nykroppa

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/021029_001.htmlslides/030413_009.htmlslides/050331_011.htmlslides/050711_012.htmlslides/050711_017.html
slides/050711_022.htmlslides/050711_032.htmlslides/051024_013.htmlslides/051024_017.htmlslides/051024_018.html
slides/051024_026.htmlslides/051024_027.htmlslides/051025_003.htmlslides/051025_005.htmlslides/051025_006.html
slides/051025_012.htmlslides/051025_015.htmlslides/051104_006.htmlslides/051104_008.htmlslides/051104_009.html
slides/051104_012.htmlslides/051104_013.htmlslides/051104_018.htmlslides/051104_024.htmlslides/051104_037.html
slides/051104_047.htmlslides/051104_058.htmlslides/051104_063.htmlslides/051104_067.htmlslides/051104_070.html
slides/051104_130.htmlslides/051104_131.htmlslides/051104_132.htmlslides/051104_133.htmlslides/051104_136.html
slides/051104_143.htmlslides/051104_149.htmlslides/051104_150.htmlslides/051104_151.htmlslides/051104_159.html
slides/051104_162.htmlslides/051104_163.htmlslides/051125_005.htmlslides/051125_011.htmlslides/051125_015.html
slides/051125_017.htmlslides/051125_019.htmlslides/051125_024.htmlslides/051125_028.htmlslides/051125_030.html
slides/051125_032.htmlslides/051125_035.htmlslides/051125_038.htmlslides/051125_039.htmlslides/051125_042.html
slides/051125_043.htmlslides/051125_048.htmlslides/051211_005.htmlslides/051211_006.htmlslides/051211_041.html
slides/051211_043.htmlslides/051211_045.htmlslides/051215_002.htmlslides/051216_010.htmlslides/051216_012.html
slides/051216_019.htmlslides/051216_025.htmlslides/051216_031.htmlslides/051216_032.htmlslides/051216_043.html
slides/051216_045.htmlslides/051216_046.htmlslides/051216_062.htmlslides/051216_069.htmlslides/051216_072.html
slides/060109_001_a.htmlslides/060420_138_a.htmlslides/060420_139_a.htmlslides/060420_140_a.htmlslides/060420_141_a.html
slides/060420_144_a.htmlslides/060420_145_a.htmlslides/060420_146_a.htmlslides/060420_149_a.htmlslides/060420_154_a.html
slides/060420_155_a.htmlslides/060420_156_a.htmlslides/060420_157_a.htmlslides/060420_164_a.htmlslides/060420_165_a.html
slides/060420_166_a.htmlslides/060420_167_a.htmlslides/060420_168_a.htmlslides/060420_169_a.htmlslides/060420_170_a.html
slides/060420_171_a.htmlslides/060420_173_a.htmlslides/060420_174_a.htmlslides/060420_185_a.htmlslides/060420_186_a.html