Vagntillverkarskyltar

På samma sätt som > lok har även järnvägsvagnar tillverkarskyltar. Förr var skyltarna relativt stora och det vanligaste materialet var järn, i sällsynta fall mässing. På 1940-talet började små mässingskyltar bli vanligare för att på 1960-talet ersättas av aluminumskyltar. Fortfarande idag är de flesta vagnar försedda med en liten skylt, vanligtvis i aluminum, med vagnens tillverkare. Skyltarna nedan är alla från svenska verkstäder och har suttit på person- eller godsvagnar samt någon enstaka motorvagn. Alla är gjutna i järn och målade. Urvalet är bara styrt av färg och form och inte av historiska aspekter. Uppdaterad 201226.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/200930_s029.htmlslides/080416_s017.htmlslides/080416_s016.htmlslides/070111_s020.htmlslides/080416_s021.html
slides/070111_s024.htmlslides/070111_s022.htmlslides/070111_s023.htmlslides/070111_s006.htmlslides/070111_s004.html
slides/070111_s005.htmlslides/200930_s001.htmlslides/200930_s015.htmlslides/070111_s010.htmlslides/070111_s011.html
slides/070111_s018.htmlslides/100403_s047.htmlslides/100403_s043.htmlslides/070111_s019.htmlslides/070111_s015.html
slides/070111_s031.htmlslides/070111_s030.htmlslides/200930_s023.htmlslides/200930_s005.htmlslides/200930_s011.html
slides/100403_s034.htmlslides/080416_s019.htmlslides/100403_s038.htmlslides/080416_s020.htmlslides/100403_s040.html
slides/080416_s022.htmlslides/100403_s045.htmlslides/080713_s007.htmlslides/080713_s004.htmlslides/200930_s021.html
slides/080416_s026.htmlslides/080713_s001.htmlslides/070111_s029.htmlslides/200930_s007.htmlslides/080416_s028.html
slides/200930_s009.htmlslides/200930_s019.htmlslides/080416_s029.htmlslides/080713_s002.htmlslides/080713_s003.html
slides/080416_s031.htmlslides/100403_s044.htmlslides/200930_s003.htmlslides/200930_s013.htmlslides/100403_s037.html
slides/070111_s037.htmlslides/080713_s005.htmlslides/100403_s035.htmlslides/080416_s025.htmlslides/100403_s036.html
slides/200930_s025.htmlslides/100403_s039.htmlslides/100403_s042.htmlslides/200930_s017.htmlslides/200930_s027.html