Rester av en torvfabrik

En av alla de små torvmossar som fanns. Vanligtvis återstår ingenting alls men ibland hittar man rester, de enda större resterna som fanns kvar här var denna byggnad. Bredvid syntes fundamenten till torklador, antagligen fanns väl balpressarna också där. Mossen var en bit ifrån. Att denna byggnad hade till uppgift att producera värme eller ånga är uppenbart, men till vad? Till en liten ångmaskin som drev anläggningen?
Fotograferat 2007.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070428_157_a.htmlslides/070428_158_a.htmlslides/070428_159_a.htmlslides/070428_160_a.htmlslides/070428_161_a.html
slides/070428_162_a.htmlslides/070428_163_a.htmlslides/070428_164_a.htmlslides/070428_165_a.htmlslides/070428_166_a.html
slides/070428_167_a.htmlslides/070428_169_a.htmlslides/070428_170_a.htmlslides/070428_173_a.htmlslides/070428_175_a.html
slides/070428_177_a.htmlslides/070428_179_a.htmlslides/070428_181_a.htmlslides/070428_182_a.htmlslides/070428_184_a.html