En torvfabrik

Tidigare fanns en järnväg och både torvtillverkningen och den stora sågen hade varsitt spår. Idag finns blott torvmossen kvar i drift, här tas torv som jordförbättringsmedel men alla transporter sker med traktor och lastbil. Gamla fabriken med sina balpressar står fortfarande men frågan är hur länge? Järnvägen ut på torvmossen revs upp av en entusiast men loket ville ägaren behålla.
Av sågverket finns inte ens rester kvar och av järnvägen återstår banvallen, numera grusväg.
Fotograferat 2007.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070428_00a_a.htmlslides/070428_192_a.htmlslides/070428_193_a.htmlslides/070428_194_a.htmlslides/070428_197_a.html
slides/070428_198_a.htmlslides/070428_201_a.htmlslides/070428_202_a.htmlslides/070428_206_a.htmlslides/070428_207_a.html
slides/070428_208_a.htmlslides/070428_211_a.htmlslides/070428_212_a.htmlslides/070428_213_a.htmlslides/070428_214_a.html
slides/070428_216_a.htmlslides/070428_218_a.htmlslides/070428_219_a.htmlslides/070428_220_a.htmlslides/070428_221_a.html
slides/070428_222_a.htmlslides/070428_228_a.htmlslides/070428_229_a.htmlslides/070428_230_a.htmlslides/070428_232_a.html
slides/070428_233_a.htmlslides/070428_236_a.htmlslides/070428_240_a.htmlslides/070428_241_a.htmlslides/070428_242_a.html
slides/070428_243_a.htmlslides/070428_245_a.htmlslides/070428_246_a.htmlslides/070428_247_a.htmlslides/070428_250_a.html
slides/070428_251_a.htmlslides/070428_253_a.htmlslides/070428_256_a.htmlslides/070428_257_a.htmlslides/070428_259_a.html
slides/070428_263_a.htmlslides/070428_266_a.htmlslides/070428_267_a.htmlslides/070428_268_a.htmlslides/070428_273_a.html