Batteri Torsberg

Under gräset döljer sig 3000 kvadratmeter bergrum som förbinder 4 pjäsplatser. Här stod en gång Sveriges grövsta artilleri, 30,5 cm haubits m/16. Ryktet säger att rutorna i trakten krossades enda gången de provsköts.
Nu har fortifikationsverket sålt hela rasket, 8,8 ha mark samt 5 byggnader och ett plomberat bergrum. Allt med renoveringsbehov. Knappt 100 små värn ingår också. Idag återstår ingenting, hela berget är bortsprängt, befästningarna som skulle tåla förra seklets krigsmaskineri föll offer för dagens grävskopor...
Fotograferat i februari 2008.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/080208_016_a.htmlslides/080208_017_a.htmlslides/080208_019_a.htmlslides/080208_022_a.htmlslides/080208_024_a.html
slides/080208_026_a.htmlslides/080208_027_a.htmlslides/080208_029_a.htmlslides/080208_031_a.htmlslides/080208_035_a.html
slides/080208_036_a.htmlslides/080208_037_a.htmlslides/080208_038_a.htmlslides/080208_039_a.htmlslides/080208_041_a.html
slides/080208_044_a.htmlslides/080208_045_a.htmlslides/080208_047_a.htmlslides/080208_048_a.htmlslides/080208_050_a.html
slides/080208_056_a.htmlslides/080208_057_a.htmlslides/080208_058_a.htmlslides/080208_059_a.htmlslides/080208_060_a.html