Telegrafberget

Telegrafbergets oljedepå anlades i början av 1900-talet och lades ned 1973. Platsen har fått sitt namn efter den optiska telegraf som 1795 byggdes på bergets högsta topp.
Anläggningen byggdes av Grosshandlarfirman Wahlund och Grönblad. Först förvarades fotogen i fat men 1917 byggdes cisternerna nere vid vattnet. Två byggnader uppfördes också, i den stora tillverkades träfat som torkades på terrasser bakom huset. I den mindre byggnaden inrymdes bland annat smedjan. 1921 köptes Wahlund och Grönblad av Texaco.
Senare byggdes en lastningsplats för tankbilar 300 m upp på berget, längre upp för backen uppfördes bostadshus för personalen och området stängslades in. I slutet av 1940- början av 1950-talet tillkom också bergrum för lagring av oljor. Kajanläggningarna var dimensionerade för upp till 200 m långa fartyg.
Idag inryms konferens- och restaurangverksamhet i byggnaderna, hamnen används av en marina. Lastningsplatsen för lastbilar är till stor del sanerad och den kvarvarande byggnaden används som verkstad. Personalbostäderna används alltjämt som bostadshus. Området kommer att saneras och cisternerna ska rivas. Avsikten är att bebygga berget med bostäder. De gamla byggnaderna är tänkta att sparas. 2015 är dock området relativt ofärändrat, frånsett att de flesta åtkomliga ytor är täckta av graffiti.

Fotograferat juni 2006.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/060612_001_a.htmlslides/060612_004_a.htmlslides/060612_005_a.htmlslides/060612_007_a.htmlslides/060612_008_a.html
slides/060612_009_a.htmlslides/060612_010_a.htmlslides/060612_011_a.htmlslides/060612_012_a.htmlslides/060612_015_a.html
slides/060612_016_a.htmlslides/060612_034_a.htmlslides/060612_035_a.htmlslides/060612_038_a.htmlslides/060612_040_a.html
slides/060612_041_a.htmlslides/060612_043_a.htmlslides/060612_047_a.htmlslides/060612_048_a.htmlslides/060612_050_a.html
slides/060612_052_a.htmlslides/060612_061_a.htmlslides/060612_064_a.htmlslides/060612_071_a.htmlslides/060612_076_a.html
slides/060612_078_a.htmlslides/060612_084_a.htmlslides/060612_085_a.htmlslides/060612_087_a.htmlslides/060612_088_a.html
slides/060612_089_a.htmlslides/060612_090_a.htmlslides/060612_091_a.htmlslides/060612_092_a.htmlslides/060612_099_a.html
slides/060612_100_a.htmlslides/060612_102_a.htmlslides/060612_103_a.htmlslides/060612_115_a.htmlslides/060612_118_a.html
slides/060612_120_a.htmlslides/060612_122_a.htmlslides/060612_123_a.htmlslides/060612_130_a.htmlslides/060612_131_a.html
slides/060612_134_a.htmlslides/060612_135_a.htmlslides/060612_139_a.htmlslides/060612_148_a.htmlslides/060612_151_a.html
slides/060612_162_a.htmlslides/060612_167_a.htmlslides/060612_169_a.htmlslides/060612_170_a.htmlslides/060612_177_a.html
slides/060612_186_a.htmlslides/060612_187_a.htmlslides/060612_189_a.htmlslides/060612_191_a.htmlslides/060612_193_a.html
slides/060612_197_a.htmlslides/060612_198_a.htmlslides/060612_200_a.htmlslides/060612_207_a.htmlslides/060612_208_a.html