Rester av ett stålverk

I Bofors fanns mycket stålindustri. Detta stålverk började rivas och det mesta av det säljbara skrotet togs omhand men sedan avstannade rivningen. Sedan ett antal år tillbaka återstår dock endast en grusplan.

Fotograferat i juni 2006

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/060420_074_a.htmlslides/060420_075_a.htmlslides/060420_076_a.htmlslides/060420_077_a.htmlslides/060420_078_a.html
slides/060420_079_a.htmlslides/060420_080_a.htmlslides/060420_081_a.htmlslides/060420_083_a.htmlslides/060420_084_a.html
slides/060420_085_a.htmlslides/060420_086_a.htmlslides/060420_092_a.htmlslides/060420_093_a.htmlslides/060420_095_a.html
slides/060420_096_a.htmlslides/060420_097_a.htmlslides/060420_099_a.htmlslides/060420_100_a.htmlslides/060420_103_a.html
slides/060420_104_a.htmlslides/060420_107_a.htmlslides/060420_109_a.htmlslides/060420_113_a.htmlslides/060420_114_a.html
slides/060420_116_a.htmlslides/060420_124_a.htmlslides/060420_125_a.htmlslides/060420_132_a.htmlslides/060420_135_a.html