Spexeryds mangangruvor

Spexeryd var en av Sveriges större mangangruvor. Mangan används endast i legeringar, ferromangan är den vanligaste. Manganmalm kallas även brunsten. Fyndigheterna upptäcktes 1819 och 1829 såldes den första malmen. 1907 moderniserades gruvorna med ett anrikningsverk, nya schakt och ett modernt gruvspel. 1918 brann anrikningsverket ned men byggdes upp igen och var i drift till 1931 då de mest lättillgängliga fyndigheterna var slutbrutna. Som mest gav gruvan 6000 ton malm per år men normalt var ca 3000 ton årligen de sista decennierna.
Under andra världskriget återupptogs driften då all manganimport upphört. Under Koreakriget på 1950-talet gjordes åter förberedande arbeten för att kunna återuppta driften men det behövdes aldrig och därför revs byggnaderna och schakten göts igen. Det finns dock fortfarande malm kvar. Läs mer i "Vägen från gruva och bruk, sju järnvägar för malm och järnmanufaktur" Lennart Welander, SJK 1984.
Fotograferat i maj 2009.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/090521_048_a.htmlslides/090521_049_a.htmlslides/090521_050_a.htmlslides/090521_055_a.htmlslides/090521_056_a.html
slides/090521_060_a.htmlslides/090521_063_a.htmlslides/090521_066_a.htmlslides/090521_069_a.htmlslides/090521_072_a.html
slides/090521_075_a.htmlslides/090521_077_a.htmlslides/090521_079_a.htmlslides/090521_080_a.htmlslides/090521_081_a.html
slides/090521_084_a.htmlslides/090521_088_a.htmlslides/090521_090_a.htmlslides/090521_094_a.htmlslides/090521_096_a.html
slides/090521_114_a.htmlslides/090521_116_a.htmlslides/090521_118_a.htmlslides/090521_120_a.htmlslides/090521_121_a.html
slides/090521_122_a.htmlslides/090521_124_a.htmlslides/090521_125_a.htmlslides/090521_126_a.htmlslides/090521_129_a.html
slides/090521_130_a.htmlslides/090521_131_a.htmlslides/090521_133_a.htmlslides/090521_135_a.htmlslides/090521_137_a.html
slides/090521_138_a.htmlslides/090521_140_a.htmlslides/090521_143_a.htmlslides/090521_147_a.htmlslides/090521_149_a.html