En liten smedja vid ett kalkbrott

Ett litet kalkbrott med en liten smedja i Västmanland. Här underhölls säkerligen kalkbrottets maskiner och borrarna slipades.
Fraktsedlarna skvallrar om att leveranser kom från Bolinders i Stockholm, kanske reservdelar till maskiner och Sprängämnesfabriken i Avesta levererade Carlsonit och tändhattar. Från Nitroglycerinaktiebolaget i Gyttorp kom dynamit. Godset levererades på NBJ, Nora Bergslags Järnväg.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/080216_037_a.htmlslides/080216_038_a.htmlslides/080216_041_a.htmlslides/080216_043_a.htmlslides/080216_044_a.html
slides/080216_046_a.htmlslides/080708_141_a.htmlslides/080708_145_a.htmlslides/080708_146_a.htmlslides/080708_147_a.html
slides/080708_148_a.htmlslides/080708_151_a.htmlslides/080708_154_a.htmlslides/080708_156_a.htmlslides/080708_157_a.html
slides/080708_159_a.htmlslides/080708_160_a.htmlslides/080708_161_a.htmlslides/080708_162_a.htmlslides/080708_165_a.html
slides/080708_166_a.htmlslides/080708_167_a.htmlslides/080708_168_a.htmlslides/080708_169_a.htmlslides/080708_170_a.html