Utländska loktillverkarskyltar

Även utomlands hade lok givetvis tillverkarskyltar. Ofta var skyltarna grafiskt mer genomarbetade än de svenska. Med tre undantag är alla skyltar gjutna i mässing och de flesta kommer från ånglok. Några av skyltarna är från svenska lok tillverkade utomlands, för bilder på loktillverkarskyltar från svenska verkstäder se > här. Vill du byta eller sälja skyltar? Skicka gärna > epost.

Loco builders plates from non-Swedish locomotive workshops. Photos of Swedish worksplates are on this > page. Feel free to send an > email if you are interested in exchanging plates.

Uppdaterad 201226.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan
slides/140715_s013.htmlslides/091009_s016.htmlslides/180812_s039.htmlslides/110502_s014.htmlslides/100722_s010.html
slides/201225_s003.htmlslides/201225_s007.htmlslides/110502_s015.htmlslides/070821_s006.htmlslides/110502_s012.html
slides/160503_s010.htmlslides/160503_s011.htmlslides/090202_s008.htmlslides/130505_s041.htmlslides/180812_s053.html
slides/201225_s005.htmlslides/180812_s049.htmlslides/130505_s043.htmlslides/101213_s009.htmlslides/090202_s006.html
slides/130505_s029.htmlslides/180812_s055.htmlslides/180812_s045.htmlslides/080910_s010.htmlslides/090607_s057.html
slides/070616_s006.htmlslides/200606_s017.htmlslides/091009_s003.htmlslides/130505_s039.htmlslides/080406_s010.html
slides/140715_s003.htmlslides/130505_s035.htmlslides/140715_s001.htmlslides/200627_s003.htmlslides/200627_s001.html
slides/170705_s025.htmlslides/170705_s023.htmlslides/170705_s016.htmlslides/170705_s018.htmlslides/160503_s013.html
slides/180812_s021.htmlslides/181103_s003.htmlslides/130505_s053.htmlslides/140715_s025.htmlslides/100522_s003.html
slides/130505_s037.htmlslides/140715_s009.htmlslides/090607_s025.htmlslides/140715_s011.htmlslides/081122_s008.html
slides/080722_s001.htmlslides/080406_s011.htmlslides/110502_s009.htmlslides/160503_s007.htmlslides/200606_s009.html
slides/180812_s041.htmlslides/091009_s024.htmlslides/080406_s013.htmlslides/180812_s043.htmlslides/180812_s019.html
slides/140715_s021.htmlslides/110502_s007.htmlslides/110502_s005.htmlslides/140715_s019.htmlslides/140715_s007.html
slides/200627_s005.htmlslides/090202_s014.htmlslides/180812_s051.htmlslides/091009_s015.htmlslides/080406_s012.html
slides/080712_s040.htmlslides/090202_s004.htmlslides/200606_s013.htmlslides/200606_s015.htmlslides/200606_s011.html
slides/191015_s001.htmlslides/180812_s047.htmlslides/090202_s015.htmlslides/130505_s033.htmlslides/201225_s001.html
slides/140715_s005.htmlslides/130413_s002.htmlslides/100403_s016.htmlslides/110502_s008.htmlslides/181103_s005.html
slides/090202_s007.htmlslides/080406_s008.htmlslides/140715_s023.htmlslides/140715_s015.htmlslides/091009_s014.html
slides/100722_s007.htmlslides/110502_s013.htmlslides/170705_s003.htmlslides/080921_s005.html