Svenska Loktillverkarskyltar

De flesta maskiner hade skyltar som upplyste allmänheten om tillverkaren. Ju dyrare maskin desto mer påkostad skylt. Då lok var både dyra och tekniskt avancerade fick de också eleganta tillverkarskyltar, ofta i mässing. Med tiden blev dock skyltarna enklare, i stället för att gjuta unika skyltar till varje lok slopades tillverkningsnumret så att alla lok tillverkade samma år kunde ha likadana skyltar. Tillverkarna gick också över till att göra skyltarna i aluminium som är billigare än mässing. Idag nöjer man sig ofta med en liten tillverkarskylt av aluminium på något undanskymt ställe eller bara ett klistermärke med tillverkarens namn. Dessa skyltar har alla suttit på lok eller tendrar (utom 6 som är från motorvagnar) tillverkade i Sverige. Skyltarnas längd är ca 25-55 cm. Alla är gjutna i mässing, vissa kromade, utom tre som är av järn. För bilder på loktillverkarskyltar från utländska verkstäder se > här. Vill du byta eller sälja skyltar? Skicka gärna > epost.

Totalt tillverkade omkring 15 svenska verkstäder ungefär 3300 ånglok, 1000 diesellok och 1500 ellok, både linjelok och växellok, varav omkring 1000 lok exporterades. Undantaget är verkstäder som bara tillverkade något enstaka lok eller som endast tillverkade mindre industrilok, exempelvis finns ett mycket stort antal verkstäder som tillsammans tillverkade långt över 1000 smalspårslok till gruvor, torvbanor, skogsbruk, tegelbruk, järnverk mm varav mycket exporterades. Nohab var den i särklass största tillverkaren med drygt 3000 "stora" lok, dock tillverkades många ellok av ASEA, Motala Verkstad, Nohab och ASJ Falun tillsammans där varje företag gjorde en del. Idag finns endast en loktillverkare kvar i Sverige, GIA i Grängesberg som tillverkar gruvlok, de flesta för export.
Bland de större industrilokstillverkarna fanns AGEVE med omkring 600 tillverkade lok, GIA med omkring 300 lok och ASEA med ca 300 industrilok, de flesta med en spårvidd mellan 600-1000 mm. Med internationella mått var de svenska loktillverkarna alla små.

Loco builders plates from Swedish locomotive workshops. Photos of non-Swedish worksplates are on this > page. Feel free to send an > email if you are interested in exchanging plates.

Uppdaterad 180819

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/101213_s003.htmlslides/101213_s004.htmlslides/090202_s010.htmlslides/091009_s010.htmlslides/110502_s016.html
slides/101213_s005.htmlslides/130505_s025.htmlslides/090202_s009.htmlslides/070111_s112.htmlslides/130505_s019.html
slides/130505_s013.htmlslides/130505_s011.htmlslides/101213_s002.htmlslides/090202_s011.htmlslides/091009_s027.html
slides/091009_s030.htmlslides/130505_s009.htmlslides/100403_s024.htmlslides/080921_s001.htmlslides/091009_s012.html
slides/130505_s005.htmlslides/130505_s021.htmlslides/130505_s023.htmlslides/091009_s028.htmlslides/170705_s009.html
slides/130505_s007.htmlslides/070821_s016.htmlslides/100722_s009.htmlslides/101213_s006.htmlslides/091009_s018.html
slides/100403_s020.htmlslides/091009_s023.htmlslides/091009_s011.htmlslides/080910_s009.htmlslides/130505_s031.html
slides/130505_s017.htmlslides/091009_s021.htmlslides/080910_s008.htmlslides/091009_s029.htmlslides/070821_s009.html
slides/150127_s001.htmlslides/101213_s001.htmlslides/130505_s057.htmlslides/130505_s015.htmlslides/180812_s037.html
slides/100409_s007.htmlslides/100403_s012.htmlslides/091009_s017.htmlslides/070111_s092.htmlslides/100403_s010.html
slides/080506_s001.htmlslides/070821_s003.htmlslides/130505_s047.htmlslides/070821_s001.htmlslides/130505_s051.html
slides/070821_s004.htmlslides/070111_s110.htmlslides/130505_s045.htmlslides/091009_s009.htmlslides/091009_s013.html
slides/070111_s094.htmlslides/070111_s114.htmlslides/130505_s027.htmlslides/160503_s012.htmlslides/090607_s023.html
slides/070111_s043.htmlslides/070111_s064.htmlslides/080406_s007.htmlslides/091009_s007.htmlslides/091009_s005.html
slides/070821_s008.htmlslides/091009_s008.htmlslides/090607_s024.htmlslides/130505_s055.htmlslides/070121_s004.html
slides/100403_s018.htmlslides/170705_s011.htmlslides/070821_s018.htmlslides/090607_s037.htmlslides/101213_s008.html
slides/140715_s017.htmlslides/110502_s010.htmlslides/070111_s046.htmlslides/090607_s032.htmlslides/070111_s044.html
slides/070111_s076.htmlslides/070111_s079.htmlslides/180812_s035.htmlslides/160503_s008.html