Siemensbahn

För att Siemens anställda smidigt skulle komma till arbetet byggde Siemens en 4,5 km lång S-bahn-gren. Den knyter ihop S-bahnstationen Jungfernheide med Siemensstadt, det stora området i nordvästa Berlin där Siemens kontor och fabriker låg - och ligger. Sträckan byggdes 1927-1929 och trafikerades sedan av Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft enligt ett avtal.
Som mycket annat i Berlin blev denna sträcka offer för stadens delning. Efter andra världskriget flyttade Siemens huvudkontoret till München vilket ledde till långt färre resenärer än tidigare. Sträckan ligger helt i forna Westberlin, men Deutsche Reichsbahn (Öst) ansvarade för all S-bahntrafik, så även denna sträcka. Efter en stor strejk 1980 ställdes trafiken in. Av politiska skäl byggde Westberlin ut tunnelbanan med liknande upptagningsområde som Siemensbahn och därmed försvann resenärsunderlaget för sträckan helt. För tillfället finns inga planer för varken återöppnande eller ombyggnad till t.ex. ett cykelstråk, även om det har funnits förslag åt det hållet. En del av sträckan är byggnadsminne.

Fotograferat i september 2016.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/160924_050_a.htmlslides/160924_052_a.htmlslides/160924_053_a.htmlslides/160924_054_a.htmlslides/160924_062_a.html
slides/160924_063_a.htmlslides/160924_064_a.htmlslides/160924_065_a.htmlslides/160924_067_a.htmlslides/160924_068_a.html
slides/160924_069_a.htmlslides/160924_070_a.htmlslides/160924_071_a.htmlslides/160924_072_a.htmlslides/160924_073_a.html
slides/160924_079_a.htmlslides/160924_084_a.htmlslides/160924_085_a.htmlslides/160924_086_a.htmlslides/160924_087_a.html
slides/160924_092_a.htmlslides/160924_093_a.htmlslides/160924_094_a.htmlslides/160924_095_a.htmlslides/160924_100_a.html
slides/160924_101_a.htmlslides/160924_102_a.htmlslides/160924_105_a.htmlslides/160924_111_a.htmlslides/160924_113_a.html
slides/160924_118_a.htmlslides/160924_122_a.htmlslides/160924_129_a.htmlslides/160924_130_a.htmlslides/160924_136_a.html
slides/160924_161_a.htmlslides/160924_164_a.htmlslides/160924_167_a.htmlslides/160924_169_a.htmlslides/160924_174_a.html