Oskar-Fredriksborgs kraftverk

Försvarsanläggningarna på Värmdön och Rindö behövde elektricitet men då det inte fanns i tillräcklig omfattning på ön och dessutom tillgängligt även i händelse av krig byggdes ett eget kraftverk insprängt i berget vid Oskar-Fredriksborg. Ursprungligen användes en ångmaskin men det var föga praktiskt i ett bergrum, därför byttes den tidigt ut mot dieselmotorer. Anläggningen levererades av Nya Förenade Elektriska AB i Ludvika (nuvarande ABB Ludvika) 1910, dieselmotorerna är på 150 hk vardera och byggda av Atlas Diesel och är bland Sveriges första. Då kraftverket levererade likström kompletterades det antagligen på 1920-talet med omformare för att kunna leverera 3-fas 50 Hz. Med ekonomiskt stöd från Statens Fastighetsverk arbetar ideella krafter med att driftsätta den ena av de två motorerna.
Se även bildgallerierna från Vaxholms fästning och Myttingelinjen.
Fotograferat i oktober 2009.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/091024_035_a.htmlslides/091024_036_a.htmlslides/091024_037_a.htmlslides/091024_038_a.htmlslides/091024_039_a.html
slides/091024_041_a.htmlslides/091024_042_a.htmlslides/091024_043_a.htmlslides/091024_044_a.htmlslides/091024_045_a.html
slides/091024_047_a.htmlslides/091024_049_a.htmlslides/091024_050_a.htmlslides/091024_052_a.htmlslides/091024_053_a.html
slides/091024_057_a.htmlslides/091024_058_a.htmlslides/091024_059_a.htmlslides/091024_060_a.htmlslides/091024_061_a.html
slides/091024_063_a.htmlslides/091024_064_a.htmlslides/091024_065_a.htmlslides/091024_066_a.htmlslides/091024_068_a.html