Snöplogning på Roslagsbanan

På grund av ett kraftigt snöfall och bristfällig snöröjning tidigare under vintern stängdes Roslagsbanan av helt på kvällen den 20 februari 2010. På söndagen, dagen därpå, snöröjdes hela banan. På måndag gick trafiken igen, om än reducerad. För att snabba upp arbetet användes den gamla spårrensaren för första gången sedan 2004. Till skillnad från den nya snösugen kan spårrensaren röja på linjen i hygglig fart, över 30 km/tim, däremot kan den inte röja växlar, vilket snösugen fungerar utmärkt för. Tyvärr har dock den sporadiska snöröjningen medfört att banan inte längre är byggd för effektiv röjning, dels används numera axelräknare på vissa sträckor, men på sina håll saknas också ploglyfttavlor, något som tyvärr resulterade i något mindre missöde.
Eftersom lokomotorn Z6p hade havererat fick motorvagn 35 från Roslagsbanans Veterantågsförening rycka in i stället, ett fordon som ändå är lämpligare att ploga med än lokomotorn. Fotograferat 100221.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/100221_006_a.htmlslides/100221_008_a.htmlslides/100221_015_a.htmlslides/100221_017_a.htmlslides/100221_018_a.html
slides/100221_020_a.htmlslides/100221_021_a.htmlslides/100221_022_a.htmlslides/100221_023_a.htmlslides/100221_024_a.html
slides/100221_031_a.htmlslides/100221_032_a.htmlslides/100221_037_a.htmlslides/100221_040_a.htmlslides/100221_047_a.html
slides/100221_048_a.htmlslides/100221_052_a.htmlslides/100221_055_a.htmlslides/100221_061_a.htmlslides/100221_063_a.html
slides/100221_064_a.htmlslides/100221_068_a.htmlslides/100221_070_a.htmlslides/100221_071_a.htmlslides/100221_072_a.html
slides/100221_073_a.htmlslides/100221_075_a.htmlslides/100221_077_a.htmlslides/100221_079_a.htmlslides/100221_082_a.html
slides/100221_085_a.htmlslides/100221_086_a.htmlslides/100221_087_a.htmlslides/100221_102_a.htmlslides/100221_104_a.html
slides/100221_106_a.htmlslides/100221_109_a.htmlslides/100221_110_a.htmlslides/100221_112_a.htmlslides/100221_114_a.html