Ånga på Roslagsbanan

Under några dagar i maj 2006 kördes ett ångloksdraget tåg på Roslagsbanan. Roslagsbanans Veterantågsförening och Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar firade på detta sätt järnvägen 150 år i Sverige. Lok och 3 vagnar kom från SRJmf. Bildserien börjar med första vagnens ankomst till Mörby Verkstad och slutar med att loket ställts på Mörby Verkstad sista trafikdagen.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/060503_074_a.htmlslides/060503_078_a.htmlslides/060503_083_a.htmlslides/060504_016_a.htmlslides/060504_019_a.html
slides/060504_022_a.htmlslides/060504_023_a.htmlslides/060504_025_a.htmlslides/060504_028_a.htmlslides/060504_029_a.html
slides/060505_010_a.htmlslides/060505_011_a.htmlslides/060506_010_a.htmlslides/060506_025_a.htmlslides/060506_026_a.html
slides/060506_039_a.htmlslides/060506_058_a.htmlslides/060506_060_a.htmlslides/060506_063_a.htmlslides/060506_067_a.html
slides/060506_068_a.htmlslides/060507_010_a.htmlslides/060507_017_a.htmlslides/060508_002_a.htmlslides/060508_003_a.html
slides/060508_006_a.htmlslides/060508_010_a.htmlslides/060508_011_a.htmlslides/060508_013_a.htmlslides/060508_014_a.html
slides/060508_019_a.htmlslides/060508_020_a.htmlslides/060508_027_a.htmlslides/060508_031_a.htmlslides/060508_033_a.html
slides/060508_041_a.htmlslides/060508_044_a.htmlslides/060508_048_a.htmlslides/060508_062_a.htmlslides/060508_088_a.html
slides/060508_091_a.htmlslides/060508_094_a.htmlslides/060508_104_a.htmlslides/060508_116_a.htmlslides/060508_140_a.html
slides/060508_142_a.htmlslides/060508_146_a.htmlslides/060508_152_a.htmlslides/060508_154_a.htmlslides/060508_155_a.html
slides/060508_162_a.htmlslides/060508_166_a.htmlslides/060508_169_a.htmlslides/060508_177_a.htmlslides/060508_180_a.html
slides/060508_185_a.htmlslides/060509_022_a.htmlslides/060509_048_a.htmlslides/060509_050_a.htmlslides/060509_090_a.html
slides/060509_103_a.htmlslides/060509_104_a.htmlslides/060509_108_a.htmlslides/060509_110_a.htmlslides/060509_114_a.html
slides/060509_130_a.htmlslides/060509_137_a.htmlslides/060509_141_a.htmlslides/060509_148_a.htmlslides/060509_153_a.html
slides/060509_165_a.htmlslides/060509_168_a.htmlslides/060509_171_a.htmlslides/060509_174_a.htmlslides/060510_019_a.html
slides/060510_022_a.htmlslides/060510_031_a.htmlslides/060510_032_a.htmlslides/060510_038_a.htmlslides/060510_040_a.html
slides/060510_041_a.htmlslides/060510_047_a.htmlslides/060510_048_a.htmlslides/060510_056_a.htmlslides/060510_062_a.html
slides/060510_064_a.htmlslides/060510_077_a.htmlslides/060510_089_a.htmlslides/060510_096_a.htmlslides/060510_102_a.html
slides/060510_103_a.htmlslides/060510_111_a.htmlslides/060510_116_a.htmlslides/060510_118_a.htmlslides/060510_141_a.html
slides/060510_144_a.htmlslides/060510_152_a.htmlslides/060510_156_a.htmlslides/060510_159_a.htmlslides/060510_171_a.html