Masuriska Kanalen

Masuriska Kanalen byggdes för att förbinda de Masuriska sjöarna med dåvarande Preussens huvudstad Königsberg och Östersjön. De Masuriska sjöarna är ett sjösystem bestående av ca 3000 sjöar i nordöstra Polen på gränsen mot Kaliningrad-enklaven.
När kanalen började byggas 1911 låg den i sin helhet i Tyskland. Under första världskriget låg arbetena nere för att återupptas efter kriget igen. Under depressionen på 1920-talet avbröts arbetena igen men återupptogs 1934. Fram tills att arbetet avbröts igen 1942 hann kanalen byggas nästan helt klart. Efter andra världskriget förlorade kanalen sin funktion helt, den var avskuren av en gräns till Sovjetunionen och följde en handelsväg som inte längre fanns.
Kanalen är drygt 50 km lång och 10 slussar övervinner 111,4 m höjdskillnad. Fram till 1944 fanns 25 vägbroar över kanalen. Nästan alla sprängdes av Tyskarna för att försvåra för Röda armén framryckning. Efter kriget byggdes de flesta broar inte upp igen. Kanalen ligger kvar som den lämnades, rännan är till stora delar övervuxen och slussarna står övergivna i landskapet.

Fotograferat i juli 2011.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/110704_008_a.htmlslides/110704_009_a.htmlslides/110704_010_a.htmlslides/110704_011_a.htmlslides/110704_012_a.html
slides/110704_014_a.htmlslides/110704_015_a.htmlslides/110704_016_a.htmlslides/110704_020_a.htmlslides/110704_023_a.html
slides/110704_024_a.htmlslides/110704_027_a.htmlslides/110704_032_a.htmlslides/110704_033_a.htmlslides/110704_034_a.html
slides/110704_035_a.htmlslides/110704_037_a.htmlslides/110704_039_a.htmlslides/110704_040_a.htmlslides/110704_043_a.html
slides/110704_045_a.htmlslides/110704_047_a.htmlslides/110704_048_a.htmlslides/110704_050_a.htmlslides/110704_052_a.html
slides/110704_053_a.htmlslides/110704_058_a.htmlslides/110704_059_a.htmlslides/110704_060_a.htmlslides/110704_062_a.html
slides/110704_064_a.htmlslides/110704_066_a.htmlslides/110704_068_a.htmlslides/110704_069_a.htmlslides/110704_070_a.html
slides/110704_073_a.htmlslides/110704_078_a.htmlslides/110704_079_a.htmlslides/110704_081_a.htmlslides/110704_082_a.html
slides/110704_083_a.htmlslides/110704_084_a.htmlslides/110704_086_a.htmlslides/110704_087_a.htmlslides/110704_104_a.html