Loknummerskyltar

På både SJ och de privata järnvägarna hade loken gjutna skyltar med järnvägens namn och loknumret. Bruket med nummerskyltar började på 1890-talet, innan dess var namnskyltar på loken vanliga. Det sista loket med nummerskylt blev SJ Dm 1250 från 1970. Dock fick, frånsett Dm-loken, inga lok nummerskyltar efter ca 1960. På omformarvagnarna fortsatte dock nummerskyltarna att sättas upp, Q48 421 från 1977 är den sista SJ-nummerskylten. På senare tid har dessa bytts ut till Banverket och sedan Trafikverket-skyltar, så än gjuts det nya nummerskyltar.
Totalt fanns det ca 2500 ånglok, drygt 1000 ellok, ca 150 diesellok och ca 300 omformare, transformatorvagnar, ställverksvagnar, snöslungor mm som hade nummer- eller namnskyltar. Eftersom de flesta lok hade två skyltar och relativt få lok fick en ny uppsättning skyltar kan man utgå ifrån att det fanns ca 8000 loknummer- och namnskyltar i Sverige. Nedan finns ca 3 % av dessa på bild...

Jag har fotograferat alla skyltar, men endast ett fåtal är mina.

Uppdaterad 201226

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/070821_s022.htmlslides/061022_065.htmlslides/080907_s139.htmlslides/061022_227.htmlslides/080907_s123.html
slides/080907_s219.htmlslides/110114_s009.htmlslides/081122_s004.htmlslides/100926_s013.htmlslides/110227_s007.html
slides/201225_s020.htmlslides/100403_s005.htmlslides/090920_s001.htmlslides/080813_s002.htmlslides/090922_s024.html
slides/090922_s025.htmlslides/090922_s026.htmlslides/120504_s005.htmlslides/160312_s003.htmlslides/080907_s135.html
slides/100815_s001.htmlslides/061022_239.htmlslides/061022_240.htmlslides/071202_s035.htmlslides/071202_s037.html
slides/061022_241.htmlslides/061022_070.htmlslides/080907_s131.htmlslides/110227_s003.htmlslides/180622_s003.html
slides/080907_s221.htmlslides/090922_s001.htmlslides/170412_s001.htmlslides/090922_s020.htmlslides/080907_s132.html
slides/130413_s005.htmlslides/061022_061.htmlslides/201225_s024.htmlslides/090421_s012.htmlslides/090922_s016.html
slides/121124_s068.htmlslides/080907_s133.htmlslides/061022_235.htmlslides/061022_260.htmlslides/200906_s039.html
slides/130505_s001.htmlslides/081122_s003.htmlslides/080907_s071.htmlslides/080907_s078.htmlslides/121124_s067.html
slides/080907_s130.htmlslides/091009_s001.htmlslides/090922_s021.htmlslides/090202_s016.htmlslides/121125_s006.html
slides/090922_s019.htmlslides/090421_s008.htmlslides/121125_s007.htmlslides/061022_258.htmlslides/200906_s049.html
slides/070515_s034.htmlslides/070821_s034.htmlslides/080907_s070.htmlslides/180812_s011.htmlslides/121124_s070.html
slides/061022_261.htmlslides/090524_s114.htmlslides/070515_s037.htmlslides/090922_s012.htmlslides/080907_s079.html
slides/200423_s066.htmlslides/090922_s015.htmlslides/071202_s015.htmlslides/080907_s043.htmlslides/080907_s067.html
slides/080907_s065.htmlslides/090928_s005.htmlslides/080907_s035.htmlslides/080907_s037.htmlslides/080907_s064.html
slides/080907_s013.htmlslides/061022_259.htmlslides/100501_s001.htmlslides/090922_s013.htmlslides/100501_s006.html
slides/080907_s038.htmlslides/121125_s089.htmlslides/080907_s220.htmlslides/061022_283.htmlslides/110731_s101.html
slides/100501_s005.htmlslides/080907_s011.htmlslides/080907_s040.htmlslides/100409_s009.htmlslides/080907_s012.html
slides/080907_s036.htmlslides/100501_s007.htmlslides/100501_s003.htmlslides/090610_s007.htmlslides/201225_s022.html
slides/080907_s045.htmlslides/170705_s002.htmlslides/061022_284.htmlslides/061022_058.htmlslides/180819_s001.html
slides/101024_s005.htmlslides/101024_s006.htmlslides/081122_s006.htmlslides/061022_273.htmlslides/080907_s059.html
slides/080907_s015.htmlslides/090922_s002.htmlslides/121126_s001.htmlslides/081008_s005.htmlslides/110227_s005.html
slides/090610_s003.htmlslides/200423_s068.htmlslides/121124_s072.htmlslides/071015_s003.htmlslides/080907_s074.html
slides/080506_s005.htmlslides/201225_s028.htmlslides/101024_s002.htmlslides/090816_s001.htmlslides/121124_s071.html
slides/061022_008.htmlslides/070111_s153.htmlslides/090922_s004.htmlslides/100722_s001.htmlslides/090928_s006.html
slides/080907_s050.htmlslides/080907_s048.htmlslides/080907_s076.htmlslides/080907_s019.htmlslides/080907_s020.html
slides/080907_s049.htmlslides/200906_s041.htmlslides/080907_s069.htmlslides/080907_s017.htmlslides/061022_006.html
slides/061022_010.htmlslides/101024_s003.htmlslides/080907_s121.htmlslides/080907_s077.htmlslides/070526_s001.html
slides/071202_s033.htmlslides/061022_011.htmlslides/080907_s021.htmlslides/070515_s032.htmlslides/090524_s112.html
slides/080907_s014.htmlslides/090610_s005.htmlslides/061022_242.htmlslides/080907_s022.htmlslides/200423_s072.html
slides/080302_s013.htmlslides/070111_s152.htmlslides/061022_016.htmlslides/061022_013.htmlslides/080907_s023.html
slides/090928_s003.htmlslides/070613_s021.htmlslides/090524_s110.htmlslides/061022_059.htmlslides/061022_279.html
slides/101113_s003.htmlslides/100926_s009.htmlslides/100926_s007.htmlslides/061217_s001.htmlslides/090524_s102.html
slides/080907_s024.htmlslides/110731_s104.htmlslides/061022_277.htmlslides/121124_s074.htmlslides/090922_s005.html
slides/080910_s001.htmlslides/061022_014.htmlslides/110925_s001.htmlslides/200423_s064.htmlslides/080907_s058.html
slides/201225_s026.htmlslides/061022_234.htmlslides/101024_s008.htmlslides/090524_s124.htmlslides/180812_s009.html
slides/080907_s025.htmlslides/080907_s046.htmlslides/061022_278.htmlslides/080907_s026.htmlslides/110731_s102.html
slides/070821_s026.htmlslides/101024_s001.htmlslides/080907_s062.htmlslides/061022_267.htmlslides/061022_068.html
slides/080907_s073.htmlslides/061022_281.htmlslides/200606_s007.htmlslides/071202_s023.htmlslides/080907_s066.html
slides/080907_s027.htmlslides/070210_s001.htmlslides/080907_s018.htmlslides/090922_s007.htmlslides/180812_s007.html
slides/080907_s033.htmlslides/080907_s072.htmlslides/080907_s028.htmlslides/080907_s029.htmlslides/090524_s118.html
slides/090524_s104.htmlslides/070515_s040.htmlslides/091129_s001.htmlslides/061022_280.htmlslides/091129_s003.html
slides/080910_s002.htmlslides/061022_274.htmlslides/080907_s274.htmlslides/061022_282.htmlslides/080907_s068.html
slides/080907_s031.htmlslides/080907_s047.htmlslides/070218_s077.htmlslides/061022_243.htmlslides/110925_s007.html
slides/090922_s006.htmlslides/090928_s004.htmlslides/080907_s032.htmlslides/100926_s005.htmlslides/070613_s013.html
slides/080907_s016.htmlslides/080907_s034.htmlslides/071130_s023.htmlslides/061022_275.htmlslides/200906_s051.html
slides/070210_s003.htmlslides/070210_s005.htmlslides/070210_s004.htmlslides/061022_276.htmlslides/070121_s022.html
slides/101024_s004.htmlslides/061022_066.htmlslides/071202_s031.htmlslides/061022_002.htmlslides/071202_s029.html
slides/061022_003.htmlslides/090619_s010.htmlslides/090619_s012.htmlslides/061022_004.htmlslides/090922_s018.html
slides/061022_060.htmlslides/200906_s037.htmlslides/110925_s003.htmlslides/080506_s019.htmlslides/090510_s001.html
slides/090922_s011.htmlslides/110925_s005.htmlslides/061022_265.htmlslides/101113_s001.htmlslides/061022_264.html
slides/100926_s003.htmlslides/090524_s122.htmlslides/090922_s008.htmlslides/071202_s021.htmlslides/071202_s027.html
slides/191015_s036.htmlslides/191015_s038.htmlslides/191015_s042.htmlslides/061022_295.htmlslides/110731_s005.html
slides/111029_s001.htmlslides/171027_s003.htmlslides/171027_s001.htmlslides/180812_s001.htmlslides/180812_s003.html
slides/130505_s003.htmlslides/080907_s063.htmlslides/121124_s076.htmlslides/080907_s075.htmlslides/061022_262.html
slides/101210_s001.html