Lesjöfors Bruk

Som så många bruk har Lesjöfors Bruk en snart 400-årig historia. När bruket var som störst i mitten av 1900-talet hade det en mångfacetterad verksamhet. Bruket hade ett eget elektrostålverk. Produkterna var bland annat tråd, stållinor, bladfjädrar, skruvfjädrar och rälsfjäderbefästningar. I smedjan tillverkades släggor, spett med flera verktyg. Man sålde även valsat stångstål. Till Lesjöfors hörde också ett sågverk med tillhörande hyvleri.
Så sent som 1974 påbörjades en stor utbyggnad men några år senare kom nedgången. 1982 ställer Lesjöfors AB in betalningarna men räddas genom stöd från staten och genom att de anställda satsar 5000 kr var i företaget. Fram till 1985 drivs Lesjöfors AB som ett löntagarägt företag men går i konkurs igen. Tråddrageri och fjädertillverkning överlever i nya företag, resterande verksamhet läggs ned. På gamla bruksområdet finns idag finns ett tråddrageri och Lesjöfors AB som tillverkar fjädrar. Bilderna är från stålverket och gamla linslageriet. I den stora tomma hallen stod en 25 tons elektrostålugn.
Fotograferat 2006

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/060420_193_a.htmlslides/060420_195_a.htmlslides/060420_199_a.htmlslides/060420_203_a.htmlslides/060420_205_a.html
slides/060420_206_a.htmlslides/060420_208_a.htmlslides/060420_209_a.htmlslides/060420_210_a.htmlslides/060420_211_a.html
slides/060420_214_a.htmlslides/060420_217_a.htmlslides/060420_220_a.htmlslides/060420_221_a.htmlslides/060420_222_a.html
slides/060420_225_a.htmlslides/060420_226_a.htmlslides/060420_230_a.htmlslides/060420_231_a.htmlslides/060420_234_a.html
slides/060420_236_a.htmlslides/060420_238_a.htmlslides/060420_240_a.htmlslides/060420_241_a.htmlslides/060420_242_a.html
slides/060420_246_a.htmlslides/060420_247_a.htmlslides/060420_251_a.htmlslides/060420_252_a.htmlslides/060420_257_a.html
slides/060420_282_a.htmlslides/060420_285_a.htmlslides/060420_287_a.htmlslides/060420_288_a.htmlslides/060420_289_a.html
slides/060420_290_a.htmlslides/060420_292_a.htmlslides/060420_293_a.htmlslides/060420_295_a.htmlslides/060420_296_a.html
slides/060420_299_a.htmlslides/060420_303_a.htmlslides/060420_304_a.htmlslides/060420_306_a.htmlslides/060420_307_a.html
slides/060420_312_a.htmlslides/060420_315_a.htmlslides/060420_322_a.htmlslides/060420_324_a.htmlslides/060420_325_a.html