Kalklinbanan Forsby-Köping

Kalklinbanan är en 41,2 km lång linbana som förbinder Forsby kalkbrott med cementfabriken och hamnen i Köping. När Skånska Cement 1938 köpte Forsby kalkbrott började man bryta kalk i stor skala och behövde ett rationellt transportmedel. Därför byggdes linbanan 1939-1941 av Nordströms Linbanor. Linbanan har 750 korgar som kan ta en last på vardera 1,2 ton. Hastigheten är 10 km/tim och kapaciteten 90 ton i timmen. Korgarna löper på en bärlina och dras av en drivlina. Drivlinan är indelad i 4 sektioner, Köping-Granhammar-Malmberga-Knotberget-Forsby. Köping, Malmberga och Forsby är drivstationer, Malmberga driver åt båda hållen. Här låg även banansverkstad. På varje sektion finns ytterligare 3 spännstationer som delar in bärkabeln i fyra avsnitt per sektion. Norr om Hjälmaren finns en extra hög spännstation eftersom spännvidden över Hjälmaren är upp till 500 m och bärkabeln därför rör sig mycket mer. Eftersom alla korgar är tomma står numera motvikterna mer eller mindre på marken. Linbanan var i drift till 1997, sedan dess har den körts vid något enstaka tillfälle årligen. Linbanan är industriminne men dessvärre har finansieringen av ett bevarande visat sig svår och ägaren Nordkalk låter riva banan..
Bilderna visar linbanan från Köping till Forsby. Alla spännstationer passeras, förutom början i Forsby som inte är tillgänglig. Fotograferat sommaren 2009 och 2010.

© Niklas Biedermann, får ej användas utan tillstånd.

> Åter till huvudsidan

slides/100720_003_a.htmlslides/100720_006_a.htmlslides/100720_010_a.htmlslides/100720_011_a.htmlslides/100720_015_a.html
slides/100720_016_a.htmlslides/100720_020_a.htmlslides/090815_018_a.htmlslides/090815_022_a.htmlslides/090815_024_a.html
slides/090815_028_a.htmlslides/090815_029_a.htmlslides/090815_031_a.htmlslides/090815_053_a.htmlslides/090815_055_a.html
slides/090815_057_a.htmlslides/090815_059_a.htmlslides/090815_062_a.htmlslides/090815_073_a.htmlslides/090815_078_a.html
slides/100720_022_a.htmlslides/100720_024_a.htmlslides/100720_025_a.htmlslides/100720_027_a.htmlslides/100720_029_a.html
slides/100720_031_a.htmlslides/100720_036_a.htmlslides/100720_037_a.htmlslides/100720_039_a.htmlslides/100720_064_a.html
slides/090815_083_a.htmlslides/090815_084_a.htmlslides/090815_087_a.htmlslides/090815_093_a.htmlslides/100720_053_a.html
slides/090815_094_a.htmlslides/090815_096_a.htmlslides/090815_097_a.htmlslides/090815_098_a.htmlslides/100720_041_a.html
slides/100720_044_a.htmlslides/100720_045_a.htmlslides/100720_046_a.htmlslides/100720_050_a.htmlslides/100720_051_a.html
slides/100720_052_a.htmlslides/100720_059_a.htmlslides/100720_065_a.htmlslides/100720_068_a.htmlslides/100720_071_a.html
slides/100720_072_a.htmlslides/100720_073_a.htmlslides/100720_074_a.htmlslides/100720_075_a.htmlslides/100720_079_a.html
slides/100720_093_a.htmlslides/100720_095_a.htmlslides/100720_099_a.htmlslides/100720_101_a.htmlslides/100720_104_a.html
slides/100720_106_a.htmlslides/100720_107_a.htmlslides/100720_108_a.htmlslides/100720_112_a.htmlslides/100720_113_a.html
slides/100720_120_a.htmlslides/100720_123_a.htmlslides/100720_124_a.htmlslides/100720_125_a.htmlslides/100720_129_a.html
slides/100720_132_a.htmlslides/100720_136_a.htmlslides/100720_137_a.htmlslides/100720_139_a.htmlslides/100720_140_a.html
slides/100720_142_a.htmlslides/100720_143_a.htmlslides/100720_144_a.htmlslides/090815_126_a.htmlslides/100720_149_a.html
slides/100720_151_a.htmlslides/100720_152_a.htmlslides/100720_156_a.htmlslides/100720_157_a.htmlslides/100720_158_a.html
slides/100720_159_a.htmlslides/090815_130_a.htmlslides/090815_131_a.htmlslides/090815_132_a.htmlslides/090815_133_a.html
slides/090815_137_a.htmlslides/090815_138_a.htmlslides/090815_141_a.htmlslides/100720_160_a.htmlslides/100720_167_a.html
slides/100720_172_a.htmlslides/100720_174_a.htmlslides/100720_175_a.htmlslides/100720_178_a.htmlslides/100720_180_a.html
slides/100720_185_a.htmlslides/100720_187_a.htmlslides/100720_192_a.htmlslides/100720_197_a.htmlslides/100720_199_a.html
slides/100720_202_a.htmlslides/100720_206_a.htmlslides/100720_211_a.htmlslides/100720_215_a.htmlslides/100720_219_a.html
slides/100720_220_a.htmlslides/100720_223_a.htmlslides/100720_224_a.htmlslides/100720_228_a.htmlslides/100720_230_a.html
slides/100720_232_a.htmlslides/100720_233_a.htmlslides/100720_235_a.htmlslides/090815_145_a.htmlslides/090815_147_a.html
slides/090815_148_a.htmlslides/100720_236_a.htmlslides/100720_241_a.htmlslides/100720_243_a.htmlslides/100720_244_a.html
slides/100720_248_a.htmlslides/100720_259_a.htmlslides/100720_263_a.htmlslides/100720_266_a.htmlslides/100720_270_a.html
slides/100720_273_a.htmlslides/100720_275_a.htmlslides/100720_278_a.htmlslides/100720_279_a.htmlslides/100720_284_a.html
slides/100720_287_a.htmlslides/100720_289_a.htmlslides/100720_292_a.htmlslides/100720_296_a.htmlslides/100720_297_a.html
slides/100720_298_a.htmlslides/100720_299_a.htmlslides/090815_152_a.htmlslides/090815_156_a.htmlslides/090815_157_a.html
slides/090815_161_a.htmlslides/090815_168_a.htmlslides/090815_172_a.htmlslides/100720_304_a.htmlslides/100720_306_a.html
slides/100720_307_a.htmlslides/100720_308_a.htmlslides/090815_179_a.htmlslides/090815_182_a.htmlslides/090815_184_a.html
slides/090815_187_a.htmlslides/090815_188_a.htmlslides/090815_189_a.htmlslides/100720_310_a.htmlslides/100720_311_a.html
slides/100720_314_a.htmlslides/100720_315_a.htmlslides/100720_316_a.htmlslides/100720_317_a.htmlslides/100720_318_a.html